Cơn chấn động

Thursday, 16th February 2012

   Cơn chấn động

 

Vài viên đạn nụ cà hoa cải

Làm chuyển rung guồng máy lộng quyền

Bởi sự thật quyền năng tối thượng

Với lòng dân sức mạnh vô biên

Cường hào bị búa rìu dư luận

Thủ tướng ra tuyên cáo tội nguyền

Công báo chí và nhờ có Nét

Cuộc đời may mới được bình yên !

                                13-2-2012

 

alt

Bài họa và cảm đề

        TIẾNG SÚNG NỔ

Tiếng súng nổ giành về của cải
Từ mồ hôi máu thịt nhân quyền
Bị o ép bởi trò ngang trái
Nên tức khí bùng thế ngược biên
Bọn mượn danh phô bày mặt thật
Người cầm cân phán quyết lời nguyền
Nhờ dư luận báo đài công lý
Cho cuộc sống dần được thịnh yên

                         Hà Đình Chung

      CHƯA BIẾT HỐI CẢI

Cả tháng qua còn chưa hối cải ?
Dựa vào ai hỡi đám quan quyền
Ý nhân dân giả đui nào biết
Lời thủ tướng vờ điếc chẳng biên
Chậm sửa sai nghìn nơi thậm rủa
Lâu xin lỗi vạn chúng thêm nguyền
Để chìm xuồng cứt trôi bùn loãng
Lũ mọt sâu càng phá khó yên

                     Học trò trường thuốc

      TRẬN ĐÁNH HAY (*)

Cường hào cướp đất dùng cường đạo

Chuyên chính cai dân thói lạm quyền
Đực cái còn xem ra dễ nhận
Địch ta hóa lại khó phân biên?
Đạn khai chốn chốn lời căm oán  
Súng nổ nơi nơi tiếng rủa nguyền
Chính phủ họp hành ra lệnh trảm
Phen này lũ bợm khó bề yên !

             GIANG THANH HÀ 16.02.2012

(*): Lời nhận xét của Đại tá Ca-Giám đốc CA Tp Hải Phòng

        CHẲNG ĐỂ YÊN
 
Đạn ghém, mìn…ga người hoán cải
Giật tung chiếc áo khoác công quyền
Đề ra “Huyện lệ” trong…khuôn khổ 
Xếp lại Phép Vua ở…ngoại biên
Ác bá, toàn dân hô phản đối 
Cường hào, cả nước thét lời nguyền
Phóng viên đài, báo, cư dân mạng 
Vạch mặt, bóc trần chẳng để yên !

                           Lê Trường Hưởng

            VÌ DÂN

Luật pháp cũ cần mau tạo cải
Tốt thêm cho bộ máy cầm quyền
Đất giành đoạt dám đâu thu giữ?
Đầm nhận trao sao nỡ tịch biên?
Đừng trở mặt điều vừa hẹn ước
Chớ quay lưng tiếng đã thề nguyền
Sai nên sửa - vẹn toàn công lý
Dân hợp lòng thì Nước sẽ yên.

                           Chanh Rhum

      THẾ TRẬN LÒNG DÂN
 
Không trống kêu oan dùng đạn cải
Tiêng vang  vọng lại máy công quyền
Bàn tròn xét lại văn còn mực
Nghi sự xem qua án vẫn biên
Luật trái  đè dân đâu thoát tội
Đạo sai dối nước phải thề nguyền
“Dĩ dân vi bản” sao không nhớ?
Để nỗi bây giờ sống chẳng yên!

                         TRANG HẠNH

    SÚNG NỔ ĐÒI CÔNG LÝ
                 (Cảm đề)

Hoa cà súng nổ đòi công lý
Tiên Lãng ông Vươn bắn lộng quyền
Một lũ núp danh người cán bộ
Cậy quyền mượn lực trấn dân đen
Cường hào trung cổ xưa còn kém
Bạo chúa thời nay thật thấp hèn
Tổ chức cướp ngày vơ vật chất
Dân lành ức chế đến cuồng điên.
 
                         1/2/2012
                          Tuyen45

          Cảm đề

Việc đã rõ ràng -đừng xoá xoạ.
Nghiêm minh thiên hạ mới theo cùng.
Bao che chuyện xấu là không tiện .
Dùng dắng-lòng người -sẽ rối tung.
Có thấy mọi người đang phẫn nộ .
Sẽ đưa thiên hạ đến lung tung.
Loại con rắn độc, nương đàn cá.
Giữ được niềm tin của khắp vùng .

                         Kcẩm-Mạnh-Hùng


     ANH HÙNG TIÊN LÃNG
                   (cảm đề)

Vụ đấu tranh nơi vùng Tiên Lãng
Công lý kia đã giáng lên đầu
Cường quyền ác bá con sâu
Nhúng tay đàn áp làm rầu nồi canh

Biết kết đoàn em anh ông Quý (Vươn)
Cùng họp nhau xử lý chống càn
Đánh ngay bè lũ gian tham
Rút ra khỏi đất giữ an ao hồ

Rồi bây giờ Vươn ta khởi tố
Lũ ác quyền làm khổ dân đen
Đến tay Thủ tướng ngồi trên
Ông ra chỉ thị mới yên dân lành

Nhờ báo chí phong phanh sự việc
Lại được thêm NEt ảo giúp cho
Tin tức đến tay ông to
Ông ra chỉ thị xử cho công bằng

Nay sự việc lặng bằng sóng gió
Quan huyện ta nhận có sai lầm
Các quan chức xã lặng câm
Vì là các vị trăm phần trăm sai

Từ nay quan chức các ngài
Lấy gương Tiên Lãng tránh sai sau nầy

                 .....HONGLE09.....