BẮC HÀNH TỐC KÝ (Hàng Châu)

By HỒ VĂN THIỆN

     Hàng Châu

 

        Bữa đầu vừa đến Hàng Châu

Mưa rơi mù mịt gợi sầu chi ai

        Tiền Đường sóng dữ  sông dài

Phận Kiều trôi nổi dấu hài nơi đâu ?

                                   13-4-2009

Hàng Châu chính là Tràng An từ thời Ngô Việt có nàng Tây Thi có Phạm Lãi...và sông Tiền Đường có Tây Hồ nổi tiếng. Có lăng Nhạc Phi một anh hùng danh tiếng của Trung Hoa người đã có công dành lại đất Trung Nguyên từ tay NGuyên Mông nhưng lại bị thủ hạ thân cận là Tần Cối thủ mưu hãm hại giết chết bêu xác ba ngày ở cửa sông Tiền Đường...Ảnh dưới đây là lăng thờ Nhạc Phi ở Hàng Châu

 

 

    Lời nguyền chưa giải

 

Nghìn năm hai họ cấm giao duyên

Chỉ bởi cha ông phản chủ hiền

Tần Cối thủ mưu trừ Nhạc tướng 

Anh hùng dành lại đất Trung Nguyên

 

More...

BẮC HÀNH TỐC KÝ

By HỒ VĂN THIỆN

Vạn lý trường thành

 Vạn Lý Trường Thành

 

Bất đáo Trường Thành phi hảo hán

Lời Mao khắc đá dựng thành đài

Ai đo cho được bao xương máu

Để đắp xây nên vạn dặm dài

                        15-4-2009

 

  Cửa sau Tử Cấm Thành

 

      Tử Cấm Thành

 

Thất thập du hành tới Bắc Kinh

Cố đô ngàn tuổi Hãn Minh Thanh

Cấm thành cũng đã năm trăm tuổi

Bái phục Từ Hy diễn độc hành

 

  Quảng trường Thiên An Môn

 

        Quảng trường

 

Quảng trường phía trước cửa An Môn

Mà ngỡ như đang cuộn sóng cồn

Lớp lớp cờ hồng tuôn trước gió

Dưới chân bỏng rát  nắng cô hồn

 

  Một trong "Thập tam lăng" khu lăng mộ của Vương triều nhà Minh

 

     Thập tam lăng

 

Hổ phục rồng châu thế  tuyệt vời

Minh triều chọn đất mãi truyền ngôi

Thịnh suy cũng chỉ mười ba đế

Thiên hạ sang tay họ Mãn rồi

 

 

More...

Thiên An Môn tháng 4-2009

By HỒ VĂN THIỆN

More...

Tạm treo !

By HỒ VĂN THIỆN

      Tạm treo !
Tạm treo bờ lốc một vài ngày
Làm chuyến vi hành ngó đó đây
Xem thử nơi nào hơn chốn ấy
Nước non cũ kỹ lắm người say ?
                      12-4-2009

More...

Ngày thơ Nguyên tiêu

By HỒ VĂN THIỆN

 

                           Ngày thơ

 

       Nguyên tiêu lất phất mưa xuân

Ngày thơ tìm bạn gieo vần hoạ chơi

       Câu vui dành để tặng đời

Câu buồn giữ lại cho người mình yêu

 

More...

Vịnh tranh- Gà và Lợn

By HỒ VĂN THIỆN

 

          Bé ôm gà

 

Bé ơi chớ vội  thả mơ ra

Tranh sếch còn hơn dịch cúm gà

Vi rút mà lây tranh khắc gỗ

Đông Hồ sẽ gặp lắm can qua

 

 

           Tranh lợn âm dương

 

n ỉn một đàn lợn mẹ con

Con nằm đứa bú chú lon ton

Đệm rơm cơm cám đời no ấm

Dấu đóng âm dương khoáy béo tròn

                                       3-2007

 

 

 

More...

Vịnh tranh Hàng Trống - Chép ghẹo trăng

By HỒ VĂN THIỆN

     Chép ghẹo trăng

 

Ao trong ngăn ngắt ánh trăng lồng

Cá Chép nằm mơ tưởng hoá rồng

Vội đến ghẹo chơi cùng chị Nguyệt

Đớp hoài chỉ có nước mênh mông

     Chép giỡn trăng

 

Ao thu phơ phất cuống sen tàn

Chép quẫy từng bầy giỡn với trăng

Cá đớp trăng tan ngàn sóng bạc

Trăng luồn đáy nước cá nhênh nhang

More...

Vịnh tranh Đông Hồ - Chăn trâu

By HỒ VĂN THIỆN

   Chăn Trâu              

Vắt vẻo lưng trâu chú bé con

Tàn xanh che nắng lá sen non

Thổi tiêu bé nựng trâu ăn cỏ

Trâu vểnh tai nghe tiếng véo von

More...

Đám cưới chuột

By HỒ VĂN THIỆN

  Đám cưới chuột

Họ chuột đón dâu trước mắt mèo

Kiệu hoa rộn rịch cả đàn theo

Chúa miêu được đút no con chép

Đám rước diễu qua giả ngủ khoèo!

 

More...

Đánh ghen 1 - Đánh ghen 2

By HỒ VĂN THIỆN

  Tranh đánh ghen

 

Mát mẻ dì hai lại khéo chiều

Vợ già ông bỏ mặc lên meo

Nổi ghen xách váy bà vung kéo

Tay cản tay ôm giữ ...c ái biều !

     Giành chồng

 

Hai bà xách váy nhảy tưng tưng

Yếm trễ khăn bung túm lấy chồng

Mỗi ống một bà giang sức kéo

Ôm quần ông lạy: có thôi không !

  

More...