Trào phúng

By HỒ VĂN THIỆN

                        Trăm quan mua lấy nụ cười
                                              Các Cụ dạy

Không quen


Sung sướng chi bằng làm thứ dân

Chẳng lo lễ lót sợ ai dần

Quan trên khệnh khạng ni chuồn thẳng

Ông xã bầy nhầy tớ đếch lân

Ghét kẻ dao găm bồ súng ngắn

Yêu người bộc bạch tấm lòng nhân 

Mấy phường đã muốn làm quân tử

Lại sợ không quen sống cảnh bần !

 

Tôi và hắn


Mười năm về trước hắn như tôi

Xắn váy lội ao mò ốc nhồi

Tôi đậu vào trường xung thợ dệt

Hắn buồn xin sếp chạy cò mồi

Loanh quanh hắn bỗng lên quan lớn

Luẩn quẫn tôi đành chịu "chíp hôi"

Vài khoá hắn thành bà chủ bự

Vi la trang trại mấy khu đồi !

Thiền Hộ 

 

More...

Vịnh tranh dân gian

By HỒ VĂN THIỆN

Tranh Hứng dừa 

Chồng trèo vợ hứng váy dừa rơi

Thằng bé đứng xem toét miệng cười

Dừa đã có đôi sao còn hái ?

Không tin ờ cứ...vén xem coi ! 

 

Tranh Đánh ghen

Mát mẻ dì hai lại khéo chiều

Vợ già ông bỏ mặc lên meo

Nổi ghen xách váy bà vung kéo

Tay cản tay ông giữ cái...bìu !

 

More...