Trào phúng - Sinn-h bệnh

      Sinh bệnh

 

Ngồi cao quát nạt đã thành quen

Hạ cánh sinh ra chứng phát phiền

Chẳng được mắng sai đâm bứt rứt

Không nghe nịnh bợ nổi ho hen

Nhà sang bạn cũ mời từ chối

Người đẹp tình xưa nhắn xỏ xiên

Ngắm mãi tam đa rồi cũng chán

Xóm giềng thối bụng bảo ông điên !

hoahuyen

Nguyên Hùng phóng bút thế mà hay
Bờ lốc đề tài vận được ngay
Nào post nào "đao" nào xịt xẹo
"Lão điên" vợ mắng vẫn còn say

thà rằng như thế đã là may
xó góc say mê... nét tối ngày
vẫn chỉ cơm nhà không lẫn phở
cho ông thoải mái tối bà quay

Hồ Văn Thiện

Nguyên Hùng phóng bút thế mà hay
Bờ lốc đề tài vận được ngay
Nào post nào "đao" nào xịt xẹo
"Lão điên" vợ mắng vẫn còn say

nguyenhung

Bác Thiện

Lâu lâu ghé thăm bác tý. Và xin phụ họa cùng bác một bài không cùng chủ đề.

“Lão Điên”
(họa bác Thiện)

Vào “lốc” dần dà cũng hóa quen
Vắng xa mấy bữa đã ưu phiền
Mạng “đao” phải đợi buồn sinh bệnh
“Lốc” tịt đành chờ cực phát hen
Chán nỗi bài đăng khi xẹo xẹo
Buồn lòng ảnh post lúc xiên xiên
Về già thơ phú thêm thư thái
Vợ lại bĩu mồm “cái lão điên!”

22.5-08
N.H.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3257','k6oj7gpb1tusq80m8o4tusjcv7','0','Guest','0','54.196.13.210','2018-09-19 04:31:17','/a69519/trao-phung-sinn-h-benh.html')