Trào phúng: Đâu phải say

 

    Đâu phi say

                      

Tuý luý chứ đâu đã phải say

Say mà lại biết hát bằng tay?

Đất đai đôi mảnh moi xơi ngọt

Quyết định mươi tờ bảo ký ngay

Em út mát xa càng tỉnh táo

Hợp đồng phết phẩy thảo xuôi hay

Truy sai ờ tớ đang say thật

Cứ  nấp dù to thoả sức bay 

 

Hồ Văn Thiện

Kính bác Đát

Đôi khi công việc phải cần say
Say mới ra tiền khó lắm thay !

Say bạc say tình say gái đẹp
Ba say mới xứng quan thời nay

Hồ Văn Thiện

Kính anh HienBĐ

Cảm ơn anh đã có bài hoạ hưởng ứng.Anh hoạ nhanh lắm. Tôi cũng vừa đọc mấy bài hoạ của anh bên nhà Nguyên Hùng.Tôi không hoạ nhanh được phải ngẫm nghĩ mãi chưa ra

Nguyễn Đức Đát

Gửi anh Thiện

Đôi khi công việc phải cần say
Say mới ra tiền khó lắm thay !
Quan trên lúy túy thường hay phán
Tỉnh lại trình lên gật gật ngay
Đất vàng mặt phố dăm ba mảnh
Tệp tệp đô xanh kính biếu thầy
Nếu không như thế thì ăn cám
Quan giận vào chơi khám có ngày

hienbd

Kính bác Thiện
Xin họa góp vui với bác
“BÀO CHỮA”
Mấy ai trong cuộc lại không say
Dẫu biết người đời bảo “bó tay…”
Đất chỉ mươi ha đài kháo vội
Quà chừng dăm tỉ báo đồn ngay
Mát xa tiếp khách nào ai biết?
Yến tiệc khao “thầy” vậy bạn hay?
Nói sai bởi họ cho sai đấy
Bảo đúng thì rồi lại đúng bay!
Hiền BĐ

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3257','ai771n8t6c36lmgn1j1mi6d5p5','0','Guest','0','54.196.13.210','2018-09-19 05:01:51','/a69346/trao-phung-dau-phai-say.html')