VNWEBLOGS SỐNG LẠI

  VNWEBLOGS SỐNG LẠI

 

Web log nghe tin sống lại rồi

Nhưng còn dữ liệu cũ mà thôi

Năm năm công sức đà bay biến

Mấy vạn en try cũng cháy thui

Tiếc sức ad min lo phát triển

Phiền lòng máy chủ lại cài lùi

Mong CEO dự án còn tâm huyết

Như thuở khai sinh thật tuyệt vời

                      31-1-2016

                   Hồ văn Thiện

 

 

Trong khi chờ webside hoàn chỉnh mời các bạn vào xem và giao lưu tại địa chỉ:

- http://hovanthien39.blogspot.com/

- http://hovanthien39.blogtiengviet.net/

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3257','2t77laatdsq30riql5faudrv21','0','Guest','0','54.198.142.121','2018-09-24 09:01:54','/a299568/vnweblogs-song-lai.html')