Chọc ngoáy cho vui (Thơ điền khuyết)

Bài xướng điền khuyết  

            Chọc cho vui

Thầy Thiện lang thang giữa cõi người
Lung tung thách ứng để mà chơi.
Chỉ riêng thơ Sỹ không thèm ngó
Còn nhữngem cứ níu mời
Hơn bảy mươi xuân chẳng héo
Ngót năm chục .. . nước chưa vơi
Lần này mà chạy làng không họa
Thì quất roi cho vãi cười

                       Lê Khả Sỹ

Bài điền khuyết *
         Chọc cho vui

Thầy Thiện lang thang giữa cõi người
Lung tung thách ứng để mà chơi.
Chỉ riêng thơ Sỹ không thèm ngó
Còn những mông em cứ níu mời
Hơn bảy mươi xuân mầm chẳng héo
Ngót năm chục mụ nước chưa vơi
Lần này mà chạy làng không họa
Thì quất roi cho vãi tiểu cười
                       Lê Khả Sỹ

*Hồ Văn Thiện điền khuyết chữ màu xanh

Bài  hoạ điền khuyết 

         Ngoáy thử chơi 

Thầy Sỹ hôm nay chắc oải người
Bày trò chọc ngoáy để cù chơi
Hồ tôi cạn nước tôi xin vái
Lê bác khát ….bác cứ mời
Cùng bảy mươi dư... vẫn háo
Nên hai chục lẻ... chưa vơi.
Ngồi buồn chắc muốn tò te tí
Tốclên xem dở khóc cười!

                   Hồ Văn Thiện

Bài hoạ của Phạm Minh Khôi

      Ngang ngửa 

            Kính tặng hai bác Khả Sỹ và Hồ Thiện  

Lê- Hồ rỗi rãi hoặc ươn người
Điền chữ họa vần thách đấu chơi.
Tám thiếu hơi thừa bao kẻ níu
Bảy dư nước cạn chẳng ai mời.
Bài ra kín hở hình mờ ảo
Tứ đáp xa gần cảnh vợi vơi
Chiêu tung miếng đỡ xem ngang ngửa
Chọc- ngoáy đôi bên thỏa sức cười  

                   Phạm Minh Khôi

Bài hoạ của bác Lê Trường Hưởng

         ĐỐ THANH GIẢNG…TỤC

Hai Ngài chắc thấy…ngứa trong người
Bàn phím ngồi vào gõ…chọc chơi.
Bài xướng thiếu từ như thách thức
Thơ điền khuyết chữ tựa lời mời
Đôi bên đối đáp câu tràn ngập
Sĩ Thiện so lời tứ chẳng vơi
Đầu bẩy mà hăng như tuổi trẻ
Đố thanh giảng…tục vỗ tay cười!

                     Lê Trường Hưởng

Bài hoạ của Học trò trường thuốc

            CHỈ DÁM HÓNG

Các Bác làm thơ thẩn khác người
Học trò lóng ngóng vọng sang chơi
Vừa hay cửa trỏng chờ xin hóng
Chợt thấy mông không đợi tiếng mời
Bỏ xó bấy lâu dường héo hỏng
Truy dùng chốc lát bớt khô vơi
Chỉ lần dám giỡn chơi đùa chữ
Chứ mãi theo Sư sợ chết cười

                Học trò trường thuốc

Bài hoạ của Chanh Rhum

          NGOÁY ĐÚNG CHỖ

Tự nhiên thấy nổi hứng trong người
Hai bác Lê - Hồ chọc ngoáy chơi
Thất thập vẫn nhiều em gọi ngó
Bát tuần còn khối chị kêu mời
Cũng may "đạn dược" luôn đầy ngọn
Còn tốt "dưa cà" chẳng cạn vơi
Tuy thế chửa bao giờ rước họa
Chỉ luôn mang lại tiếng vui cười.

Bài hoạ của Thuý Lan

             QUẬY CHƠI

Sang đây bổng thấy có nhiều người
Tung hứng đôi vần để quậy chơi
Thi phú đỉnh cao đang réo gọi
Văn chương ngời vút cũng kêu mời
Nhiều anh lại bảo sông không cạn
Các bác cho rằng suối chẳng vơi
Nắng hạn lâu ngày e kiệt thủy
Khô khan ruộng mạ khóc hay cười?!
                            Thúy Lan

Bài hoạ của Lò Văn Xy

nhiều lúc thấy mình ngứa ngáy người
xách mỳ đi đổi khách làng chơi
bây giờ lẻo khoẻo…thôi tìm kiếm
ngày trước như vâm ...chỉ thích mời
Sống mãi lạ thay tình chẳng cạn
Dùng lâu kỳ thật nước không vơi
rắn buông mềm nắn khôn mang hoạ
chỉn sợ rể dâu nó lại cười
                       Lò Văn Xy

Bài hoạ của Hà Đình Chung

          LÊ HỒ BÚT CHIẾN

Hai lão Lê -Hồ ngứa ngáy người
Khuyết từ điền chữ ngoáy nhau chơi
Cá hồi ngược thác đua cầu nhảy
Sỹ bá vận nghiên múa bút mời
Kì ngộ tương phùng câu đối trả
Giao hòa huynh đệ ý đầy vơi
Bảy mươi dư đấy còn trai trẻ
Chơi chữ chọc vui rộn tiếng cười

                    Hà Đình Chung

Bài hoạ của Ngọc Du

       Cũng thử chơi

Hai vị xem ra vẫn khác người
Lo so yếu đuối vẫn mê chơi
Bạc cờ thì chịu không buồn ngó
Em út lại tham chẳng chối mời
Đầu bẩy là chi mà đã héo
Đuôi ba cũng chỉ mới hơi vơi
Này này sao lại chê nhau vậy
Không sợ anh em chúng bạn cười
                         Ngọc Du

Bài hoạ của Giang Thanh Hà

           ĐÃ NGƯỜI

Rượu rắn ba ly thấy đã người
Ngứa nghề cẫng mỡ giở trò chơi
Ba hồi sống mái còn xung chán
Năm hiệp thư hùng vẫn muốn mời
Đèo dốc lom khom trườn gối mỏi
Núi đôi ngụp lặn nước trào rơi
Cuộc tan vội vã thâu binh mã
Hai phía gườm nhau đắc chí cười

     GIANG THANH HÀ 17.05.11

Baì hoạ của Tình Biển

        RỘN TIẾNG CƯỜI

Sân bác hôm nay thấy lắm người
Thì ra tụ tập đố nhau chơi
Dù anh gần gũi càng hay tới
Hay chị xa xôi cũng sẵn mời
Tình cảm thi huynh đâu biết cạn
Tấm lòng bè bạn chẳng hề vơi
Cùng nhau vun đắp tình thi hữu
Sân bác luôn luôn rộn tiếng cười.

                          Tình Biển.

Bài hoạ của Chiến Anh

              GÓP VUI

Mấy hôm mạng tịt khó vào chơi
Muốn góp đôi câu với mọi người
Lê Khả thi huynh chuyên chọc ngoáy
Hồ Văn thi hữu thích gây cười
Đôi bên xướng họa vần đầy ắp
Bốn phía hòa đồng tứ chẳng vơi
Ai thích mời vô cùng post lốc
Góp vui thư dãn khách xin mời.

                     Chiến Anh

Hồ Văn Thiện

Anh Giang Thanh Hà ! Có lẽ "nguyên bản" của thày Sỹ như vậy chăng ? Nhưng sao lại khác với Chanh Rhum ?

Hồ Văn Thiện

Cảm ơn Chanh Rhum đã điền hộ thơ cho bác Lê Khả Sỹ Chẳng hiểu đã đúng ý bác chưa ?

thuylantn

QUẬY CHƠI
Sang đây bổng thấy có nhiều người
Tung hứng đôi vần để quậy chơi
Thi phú đỉnh cao đang réo gọi
Văn chương ngời vút cũng kêu mời
Nhiều anh lại bảo sông không cạn
Các bác cho rằng suối chẳng vơi
Nắng hạn lâu ngày e kiệt thủy
Khô khan ruộng mạ khóc hay cười?!
Thúy Lan

hadinhchung

Em xin điền thử nhé

NGOÁY THỬ CHƠI

Thầy Sỹ hôm nay chắc oải người
Bày trò chọc ngoáy để cù chơi
Hồ tôi cạn nước tôi xin vái
Lê bác khát TÌNH ….bác cứ mời
Cùng bảy mươi dư XUÂN vẫn háo
Nên hai chục lẻ HẠ chưa vơi.
Ngồi buồn chắc muốn tò te tí
Tốc VÁY…lên xem dở khóc cười!

chanhrhum

NGOÁY ĐÚNG CHỖ

Tự nhiên thấy nổi hứng trong người
Hai bác Lê - Hồ chọc ngoáy chơi
Thất thập vẫn nhiều em gọi ngó
Lai hy còn khối chị kêu mời
Cũng may "đạn dược" luôn đầy ngọn
Còn tốt "dưa cà" chẳng cạn vơi
Tuy thế chửa bao giờ rước họa
Chỉ luôn mang lại tiếng vui cười.

GIANG THANH HA

Bác Cháu thấy hình như bài gốc của Bác Sỹ thế này thì phải:
Chọc cho vui
Thầy Thiện lang thang giữa cõi người
Lung tung thách ứng để mà chơi.
Chỉ riêng thơ Sỹ không thèm ngó
Còn những mu em cứ níu mời
Hơn bảy mươi xuân mầm chẳng héo
Ngót năm chục vụ nước chưa vơi
Lần này mà chạy làng không họa
Thì quất roi cho vãi đái cười
Lê Khả Sỹ
He he!

chanhrhum

Thầy Thiện lang thang giữa cõi người
Lung tung thách ứng để mà chơi.
Chỉ riêng thơ Sỹ không thèm ngó
Còn những PHÚ em cứ níu mời
Hơn bảy mươi xuân TÌNH chẳng héo
Ngót năm chục HẠ nước chưa vơi
Lần này mà chạy làng không họa
Thì quất roi cho vãi TIẾNG cười

Hồ Văn Thiện

Bác Tản !
Để lâu sợ héo khó mà chơi
Túc tắc chứ đâu dám cả cười
Sức mạnh thần thông như bác Tản
Cò cưa cũng chẳng thể nào vơi !
Khì khì!

Hồ Văn Thiện

Cảm ơn bác Hưởng !

Đố thanh giảng tục mím môi cười
Ngứa ngáy nên ngồi nghĩ ghẹo chơi
Thích thú xin mời điền mấy chữ
Sẽ vơi bớt cục ở trong người

Bs.Tản

Học trò xin được họa vui với các Bác ạ

CHỈ DÁM HÓNG

Các Bác làm thơ thẩn khác người
Học trò lóng ngóng vọng sang chơi
Vừa hay cửa trỏng chờ xin hóng
Chợt thấy mông không đợi tiếng mời
Bỏ xó bấy lâu dường héo hỏng
Truy dùng chốc lát bớt khô vơi
Chỉ lần dám giỡn chơi đùa chữ
Chứ mãi theo Sư sợ chết cười

Học trò trường thuốc

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3257','0pfl6uejb1c988dj9dqj59laf2','0','Guest','0','54.196.13.210','2018-09-19 04:30:50','/a298517/choc-ngoay-cho-vui-tho-dien-khuyet/page-3.html')