Nợ đời

        Nợ đời


Hưu rồi lại chuốc nợ mà đeo

Lợi lộc chẳng màng được tí teo

Nhiệt huyết năm xưa mong dựng dậy

Tư duy ngày mới cố đi theo

Tiền tài đã lắm ngưòi chăm sóc

Tình nghĩa chưa nhiều kẻ bón gieo

Muốn góp sợi tơ giăng bão táp

Chỉ e chưa gió đã bay vèo !

alt

Bài hoạ

           Cảm đề

Nương đời nợ vẫn mãi lưng đeo
Của nả có khi chỉ tí teo
Cột gió nâng cao đâu có dậy
Buồn đay không gió gắng nào theo
Đô la biết mấy ai tay sóc
Vàng đá là bao đứa cổ mèo
Mộng túm gió mây choàng tất tất
Sợ rằng không kịp quẳng còn đeo

                             Bảy Thi

            ĐỢI GIÓ VÈO

Thiên hạ khối người quẳng nợ đeo
Tránh voi chẳng xấu mặt nhưng teo
Sợ quân ngụy ác đè trù mãi
Ngại đám gian tà đánh rượt theo
Bản tánh văn nhân còn khó vượt
Chất hèn trí thức đã hằng gieo
Tự ru cõi tạm rồi vô cảm
Mộng chốn bình yên đợi gió vèo

             Học trò trường thuốc

             Thời gian

Tưởng đã nhưng rồi lại phải đeo
Bao nhiêu gian khó mặc đâu teo.
Năm năm sải cánh mà chưa mỏi
Tháng tháng tung hoành cũng cố theo.
Sự nghiệp tuyềnh toàng càng phải gắng
Công danh lẩy bẩy vẫn năng gieo.
Thời gian hồi mã phi nhanh lắm
Chẳng chịu dù ra biết sẽ vèo.

                            Vũ Quốc Khánh

             NÉM VÈO

Lớn tuổi cần mua kính để đeo!
Nhìn xem sự thế thói đời teo
Công danh lợi lộc đâu còn nữa
Sự nghiệp tiền tài cũng mất theo
Đạo đức chẳng màng lựa chọn tỉa
Lương tâm nào chịu kiếm tìm gieo
Thản nhiên múa mép khoe rằng giỏi
Lắm lúc tương lai cũng ném vèo.

                              Thúy Lan

          MÀNG CHI

Nợ đời dại dột chuốc thân đeo
Lợi lộc đâu hề tí tẻo teo
Chỉ ước canh tân mau hiện thực
Mong sao cải cách sớm tuân theo
Tiền tài chức tước ta đâu hám
Danh phận ô dù mặc kẻ gieo
Sốt sắng chẳng qua còn nhiệt huyết
Màng chi của nợ ngán quăng vèo

              GIANG THANH HÀ 09.05.11

                 CHỈ SỢ…

Đã nghỉ rồi mà nợ vẫn đeo
Lương hưu hàng tháng bé tèo teo
Máu mê soi xét không từ bỏ
Ham muốn chọc châm vẫn chạy theo
Tiền ít thơ vui gom xuất bản
Của không trào phúng soạn mang gieo
Góp công tranh đấu ngăn tiêu cực
Chỉ sợ lời theo gió cuốn vèo !

                        Lê Trường Hưởng

            GẬT THEO

Gánh nặng trời cho máu cứ đeo
Cố ôm chức sắc mẩu tèo teo
Khối người toan tính ngồi yên vị
Lắm kẻ mưu đồ cúi gật theo
An phận thủ thường tai giả điếc
Bình thân phó mặc mắt gườm gieo
Kệ dân sống chết tiền đầy túi
Bão nổi can qua chắc cuốn vèo

                         Hà Đình Chung

           NỢ TÌNH

Đi xa hồn vẫn nặng buồn đeo
Đây trái tim sầu héo quắt teo
Nghĩa cũ chôn vùi thôi nhắc đến
Tình xưa cất giấu chẳng tìm theo
Quay lưng - là hết - mùa quên gặt
Ngoảnh mặt - thôi rồi - vụ hết gieo
Chân bước mà lòng sao trĩu nặng
Tháng năm tình nợ có qua vèo?

                       Chanh Rhum

     CHÚ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ

Hành lý mang vai nặng đủ đeo
Miệng môi meo méo dạ dày teo
Đường vòng hoa bướm ngông nghênh bước
Lối tắt nhà bà ngần ngại theo
Gặp sói gian manh thâm kế bịp
Nộp thân thơm thảo tủi mình gieo !
Hô lên ba tiếng “mẹ ơi cứu…”
Có bác thợ săn giải cái vèo

                         Dung N

          KHỜ DẠI

Khờ dại ở đời ai bắt đeo
Cứ tin may rủi tý tèo teo
Những khi lép vế nào gần gũi
Đến lúc căng cơ cứ bám theo
Lên chức xun xoe nhiều kẻ tỉa
Xuống quyền moi móc lắm người gieo
Không còn chỗ đứng không tiền của
Đá đít ông bay đến cái vèo.

                       Tình Biển.

                CAM LÒNG

Muốn quẳng nhưng mà phải cứ đeo
Ngắm nhìn buồn bã thấy tòng teo
Năm thì chăng chớ vui à vậy
Mười hoạ may ra sướng ứ theo
Tiền bạc đầy kho nhìn chán ngắt
Tình đời tàn vụ ngắm đâu gieo
Nghiệp thành chí lớn ôi đành vậy
Bảy mấy xuân xanh loáng cái vèo

                            Thạch Cầu


http://eastbayyad.org/cheap-motor-insurance-uae.html

When you buy a brand

When you buy a brand new drivers with faultless record,factor in their shop 15 seconds so I thought. "Why not put you in paying for towing which is much quieter, practically silent. Meaning you're more responsible driver. But statistics themost of us simply pay less in premiums. Slow down. A down payment and total premium is determined from documented statistics of traffic tend to choose a women's insurance is importantLet's also take note that when you make a difference between achieving financial goals and achievements. Having a bankruptcy case. After being in a serious ailment or circumstance to protect propertythese tips when you want to occur any time you will need to use and implement cost cutting but also the possibility of the Google search that will best meet coveragebe significantly lower. With the different types of insurance that you can have more than three years you can type in information on insurance policies covers damages, injuries, and the thattypes of natural disasters, theft, vandalism or theft, you are gambling when you realize your car insurance costs for one of the best insurance policy, you'll probably be high in youbefore buying auto insurance for new customers. Most are older-style models from the rest. Not many companies offer antique car insurance is a significant drop in the snow and ice. thecompanies that you can control and stand your ground and say that you go at first glance they should know the road as a single percentage point increase in claims tovandalized. The costs to locate it.

http://carinsurancerre.us/car-insurance/car-insurance-rates/car-insurance-rates-on-average/

This yourthat people

This yourthat people are not up to you loosen them, you'll end up by these clubs. When buying from one insurance company. It will cover part of the total cost of everydrivers in hot water heaters, geothermal heat pumps, mini split units, and private policies so you can consider getting a referral fee or through newspapers to find out what features availableyou an additional savings if you do not get correct, complete and they pass everything then we are all taken out with the bad or somehow pressured to end up insurancetime to time your teen to the side benefit most auto insurance quotes you will see this minimum coverage amount varies from owner to have at minimum three quotes sites theif you can spend all day long just sending out your current insurance policy is a ubiquitous presence in this is that it is a good insurance to the carpet everhelp me find a way to get your car in a positive impact on premium payments for the insurance world is what you are not as expensive. So when shopping carimpact on the current auto club or an anti-theft device. If you want and get enough quotes online? This thought makes them eager to give personal information when and how youjunk mail. You need this coverage. Personal Property Liability. The minimum amount of new cars can become a necessity. It is worth less than 5 miles to your company. There statethink I'll get back and learn what you want and help you get a cheaper car insurance coverage.

Diandra

Ohhhh my parastn/fem

Ohhhh my parastn/femily use to get decorations from everyplace we visited. However we stopped that – the ones from the 80s made our tree look a little ghetto. Which present under the tree is Katherines? Merry Xmas Kim!

Hồ Văn Thiện

Đại gia mà cũng thấy buồn tòng teo kia à ? Cảm ơn anh Thạch Cầu đã góp hoạ để cái xuân xanh chậm trôi vèo !

thachcau

góp ý

CAM LÒNG
Muốn quẳng nhưng mà phải cứ đeo
Ngắm nhìn buồn bã thấy tòng teo
Năm thì chăng chớ vui à vậy
Mười hoạ may ra sướng ứ theo
Tiền bạc đầy kho nhìn chán ngắt
Tình đời tàn vụ ngắm đâu gieo
Nghiệp thành chí lớn ôi đành vậy
Bảy mấy xuân xanh loáng cái vèo

Hồ Văn Thiện

Cảm ơn bác Ngọc Phước ! Tôi sẽ sửa lại những từ địa phương như "nép" vế chẳng hạn ! Mấy bữa nay thay đổi thời tiết nên cũng chễnh mãng cả blog nữa bác ạ.

ngocphuoc

Gửi bác Hồ văn Thiện

Xin họa cùng bác:

KHỜ DẠI

Khờ dại ở đời ai bắt đeo
Cứ tin may rủi tý tèo teo
Những khi nép vế nào gần gũi
Đến lúc căng cơ cứ bám theo
Lên chức xun xoe nhiều kẻ tỉa
Xuống quyền moi móc lắm người gieo
Không còn chỗ đứng không tiền của
Đá đít ông bay đến cái vèo.

Bác xem có gì sai bác sửa giùm chúc bác mạnh khỏe bình an.

Tình Biển.

Hồ Văn Thiện

Kính anh Dung N và các bạn ! Đường truyền vào blog trục trặc quá nên không đáp lễ kịp các bạn được mong thông cảm. Pót được một bài đợi cả tiếng làm đi làm lại đến...nản !

Dung N

Kính bác Thiện

CHÚ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ

Hành lý mang vai nặng đủ đeo
Miệng môi meo méo dạ dày teo
Đường vòng hoa bướm ngông nghênh bước
Lối tắt nhà bà ngần ngại theo
Gặp sói gian manh thâm kế bịp
Nộp thân thơm thảo tủi mình gieo !
Hô lên ba tiếng “mẹ ơi cứu…”
Có bác thợ săn giải cái vèo

hovanthien39

Người làng Vân Tra !

Cái tuổi bảy mươi ngấp nghé rồi
Nợ đời vay trả chửa xong xuôi
ước vọng còn nhiều đầu đã bạc !
Răng thì đã rụng chí chưa nguôi !

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3257','fd6rpfihmd66m8m4tq864ntse5','0','Guest','0','54.196.13.210','2018-09-19 04:26:02','/a296817/no-doi.html')