Gởi thơ - Xướng hoạ vui

Lang thang trên mạng tình cờ đọc được bài thơ vui của Giang Thanh Hà thó trộm về đây hoạ chơi. Mong tác giả thể tình !

Bài xướng 

      Tập làm thơ 

Ngồi buồn giấy bút tập làm thơ

Ký tặng cô em cất nhóm lò

Lắm lúc may thời tay lóc cóc

Nhiều khi cứng cổ bứt đầu vò

Văn chương lớ ngớ  còn bày chuyện

Chữ nghĩa lem nhem cũng vẽ trò

Cặm cụi làm xong đem nhét xó

Tình cờ đứa tửng đọc cười no!

                  17.04.2011

              Giang Thanh Hà

          alt

Bài hoạ 

       Gởi thơ 

Ai biểu ông điên lại gởi thơ

Cho người ta lấy để nhen lò

Vần vè nên mới không chùi lọ

Ngúc ngoắc có khi đã nút vò

Thơ phú nhiều tình nên bốc lửa

Văn thư lắm chữ mới mần trò

Biết đâu cơ sự còn may mắn

Nếu đến thăm em được bữa no !

                    20-4-2011

                 Hồ Văn Thiện

            NHẬN THƠ

Em đã nhận rồi một bức thơ
Bâng khuâng chẳng muốn đọc bên lò
Lỡ may lửa thổi lòng bùng cháy
Hoặc dại dầu châm dạ rối vò
Có ngại chi đâu thầm vớ vẩn
Nhưng dè ai đó chỉ trêu trò
Nếu chàng thi sĩ còn thừa giấy
Xin mượn têm trầu đãi bữa no

               Học trò trường thuốc

        SÁNG TÁC THƠ

Đốc chứng rồi nghề …sáng tác thơ
Trưng luôn một tập mới ra lò
Đôi khi ngừng bút hay: xoa xuýt
Lắm lúc viết xong dở: xé vò
Vợ mắng già rồi dơ vẽ chuyện
Con khen “cụ Khốt” khéo bày trò
Mất công mời mãi không ai đọc
Già trẻ được cười một bữa no!

                     Lê Trường Hưởng

        NUỐT KHÚC TƠ LÒNG

Nổi nhớ cồn cào thắp lửa thơ
Viết xong thấy dở nhét vô lò
Xôn xao ánh mắt xui cầm bút
Ngờ nghệch câu từ khiến bỏ vò
Mải miết ghi ghi không toại nguyện
Loay hoay ngoáy ngoáy chẳng nên trò
Tương tư ăm ắp đầy căng bụng
Nuốt khúc tơ lòng thế cũng no!

        (23-4-2011/Trần Kim Lan)

       THƠ TẶNG -TẶNG THƠ

Chia sẻ cùng ai được tặng thơ
Còn thơm mùi mực đã vầy vò
Đọc xong ậm ạch đành buông sách
Tiêu hóa không trôi buộc ném lò
Bè bạn lưu hành - Ta học cách
Anh em xuất bản - Tớ bày trò
Ghép vần loạn xạ câu thành cú
Ôm bụng cười lăn được bữa no !

                        Chiến Anh

Hồ Văn Thiện

Chiến Anh vẫn thích cách vầy vò
Đảo vận hoạ thơ dở lắm trò
Tiêu hoá không xong đành vứt quách
Còn hơn mang tiếng bỏ vào lò

Chiến Anh

Góp bài họa

THƠ TẶNG -TẶNG THƠ
Chia sẻ cùng ai được tặng thơ
Còn thơm mùi mực đã vầy vò
Đọc xong ậm ạch đành buông sách
Tiêu hóa không trôi buộc ném lò
Bè bạn lưu hành - Ta học cách
Anh em xuất bản - Tớ bày trò
Ghép vần loạn xạ câu thành cú
Ôm bụng cười lăn được bữa no !

Chiến Anh

Chiến Anh

Hồ Văn Thiện

Cảm ơn Trần Kim Lan ! "Làm mệt nghỉ" cũng không bằng "nuốt khúc tơ lòng" của Kim Lan đâu !

Ngoáy ngoáy cũng nên thơ
Ghi ghi rồi bỏ lò
Kỳ công bỗng hoá cốc
Thuốc đắng ngậm lơ mơ

Trần Kim Lan

NUỐT KHÚC TƠ LÒNG
(Họa Bài: Tập Làm Thơ: TG: Giang Thanh Hà)

Nổi nhớ cồn cào thắp lửa thơ
Viết xong thấy dở nhét vô lò
Xôn xao ánh mắt xui cầm bút
Ngờ nghệch câu từ khiến bỏ vò
Mải miết ghi ghi không toại nguyện
Loay hoay ngoáy ngoáy chẳng nên trò
Tương tư ăm ắp đầy căng bụng
Nuốt khúc tơ lòng thế cũng no!

(23-4-2011/Trần Kim Lan)
@anhhovanthien
Góp vui thêm bài họa để anh làm việc mệt nghỉ! Chúa anh vui khỏe!

Hồ Văn Thiện

Cảm ơn bác Hưởng ! Tôi đổi lại một từ câu 1 để khỏi điệp từ

Hồ Văn Thiện

Cảm ơn BS Tản ! Đã thanh minh cho cô gái và nhà thơ. Chỉ sợ cháy mất thơ chứ đâu có nhóm lò bằng thơ

Lê Trường Hưởng

SÁNG TÁC THƠ

Đốc chứng sinh ra…sáng tác thơ
Trưng luôn một tập mới ra lò
Đôi khi ngừng bút hay: xoa xuýt
Lắm lúc viết xong dở: xé vò
Vợ mắng già rồi dơ vẽ chuyện
Con khen “cụ Khốt” khéo bày trò
Mất công mời mãi không ai đọc
Già trẻ được cười một bữa no!

BsTan

Hoc tro xin sua loi diep tu "muon" o cau 6 thanh tu "chỉ" a

Hồ Văn Thiện

Chào Hà Vân ! Lâu lắm mới lại được chị ghé nhà. Chắc làm cái lôg bao khắp hoàn cầu nên chạy một vòng phải dài hơn đấy mà

Bs.Tản

Học trò xin họa vui cùng Bạn Thanh Hà & Bác Thiện ạ

NHẬN THƠ

Em đã nhận rồi một bức thơ
Bâng khuâng chẳng muốn đọc bên lò
Lỡ may lửa thổi lòng bùng cháy
Hoặc dại dầu châm dạ rối vò
Có ngại chi đâu thầm vớ vẩn
Nhưng dè ai đó muốn trêu trò
Nếu chàng thi sĩ còn thừa giấy
Xin mượn têm trầu đãi bữa no

Học trò trường thuốc

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3257','nplddls4oa0p21lf313rclhjb5','0','Guest','0','54.196.13.210','2018-09-19 04:19:44','/a293600/goi-tho-xuong-hoa-vui.html')