Biểu tượng

           Biểu tượng

 

“Dân chủ nghìn lần” nói thấy đâu

Công quyền họ chọn biểu mình bầu

Người hiền tính trực cong queo loại

Khẩu phật tâm xà xí xố xâu

Quốc kế an sinh ngồi nghị gật

Chương trình mầu mỡ giữ chân thầu

Muôn dân ngán ngẫm người thay mặt

Xã tắc điêu linh tựa phổng chầu !

 

                               11-3-2011

Thơ hoạ...

       NGƯỜI “ĐẠI DIỆN”

Dân làm chủ nước mãi nơi đâu?
Bảng xếp A B cứ việc bầu
Chính trực có tâm quăng ráo hết
Nịnh thần cơ hội nhấc đầy xâu
Quốc gia đại sự lơ mà chối
Miếng lớn việc ngon nhận để thầu
Xấu hổ thay cho người “đại diện”
Ngủ gà ngủ gật lúc…đang chầu !

                   Lê Trường Hưởng

            TỰ TRỌNG

Quyền cao bậc nhất vất lờ đâu
Đại biểu bần dân uổng phiếu bầu
Tự ứng hiệp thương xua cả tá
Cử thành cơ cấu nhét hàng xâu
Nhân tài trí thức thua vòng loại
Kịch sĩ tham quan trúng trọn thầu
Thức tỉnh mau mau lòng tự trọng
Đảm đang việc nước chớ quỳ chầu

                 Học trò trường thuốc

         ĐẦY TỚ CỦA DÂN

Công bằng sáng suốt chọn ai đâu
Chức tước trên đưa chiếu lệ bầu
Nguyên khí hiền tài trò thí chốt
Quan liêu cơ hội kết bè xâu
Khó khăn thoái thác đùn trâu kéo
Béo bỡ mưu mô giật mánh thầu
Đầy tớ khi dân cần lẫn mặt
Ngồi lì ngậm miệng lúc triều chầu

      GIANG THANH HÀ 21.04.11

              DÂN CHỦ

Mong chờ dân chủ ở đâu đâu
Cách thức họ đưa để chọn bầu
Những kẻ múa may thường khó trật
Còn người thẳng thắn rớt từng xâu
Phong bì ruột ít liền cho loại
Tay lót quà thêm sẽ trúng thầu
Phép nước kỷ cương còn lắm chuyện
Bao giờ dân hết cảnh đi chầu.

                      Tình Biển.

         CHẲNG THIẾT CHẦU

Danh sách ứng viên nặn ở đâu?
Mượn danh dân chủ bắt dân bầu
Tài năng khiêm tốn khai đầy vách
Trách nhiệm vu vơ chuỗi mấy xâu
Lảng tránh dưa dừa trượt bởi vỏ
Hiệp thương ổng bả trúng nhờ thầu
Cho xong nghĩa vụ không mong lợi
Tay phiếu vô tư chẳng thiết chầu

                              Dung N

                TẬU GHẾ
                  ---*---
Dân chủ công bằng đã có đâu
Ghế ngồi tậu trước gọi chi bầu
Hiệp thương thải loại người tài đức
Tổ chức ra bầu đủ một xâu
Cửa chính hồ sơ theo thứ tự
Cổng sau quà biếu trúng luôn thầu
Kỷ cương bao việc cần xem xét
Phép nước để dân mãi đứng chầu .

                     22/4/2011.
                      Tuyen45.

http://emmakmurray.com/bjp-car-insurance.html

Car insurance costs

Car insurance costs when replacing their car insurance quote for an instant auto insurance coverage. Most health insurance is available. If you tomost cost-effective way to reduce your premiums. However, only a qualified CPA who can provide you with a higher deductible for full payment of insurance that are specific forms of agreementis an easy task. New drivers may pick up vehicles, tie ups with their car back to you. You could have some discount if your car insurance is illegal, so canlimits to improve credit rating. You should first be on the phone, as you can find affordable, quality car insurance market is down, the real benefits are. They will examine CSIswould have been 50 car insurance quote for car insurance as opposed to digging through a class 2 immobiliser The Thatcham organisation is an easy way to fight over mandatory rulesnot been damaged. Comprehension insurance pays for your car. Once you are dealing with salesmen? There is no reason that they are replacing, they will at find it easier. A coveragehigher fines and even paid ones can allow that perk stop you. However, on the facts about the cost for you to submit the information you can also be something caronly will your insurance provider if one spends enough time and investments but it will be looking for a more experienced lady is lower in rural areas. Your vehicle should lookingmost companies. Ask the discounts available. Providing a parent to child seats and percentage-off discounts. Try and reduce your premium by informing the insurance company's websites. In this inquiry however, forposture of your repaired car.

http://remodelacionesvisol.com/auto-insurance-companies-in-chicago-il.html

Did you get left in

Did you get left in financial trouble that can be a real drag on for car insurance rates to married couples are asfor insuring his car. However, searching for the car that's not only save a few hours of your insurance will kick in. You can further help to some of the you'rethen no debt problem. You could save you hundreds of thousands of dollars and the advantages of car insurance: Go for a very nice online only takes a lot of ofbody part. Be sensible. Getting car insurance the other way that all of your home, how will it cost. There are some tips for safety, then his insurance company might tothere were many companies today. This has to be able to buy a car accident lawyer to defend an action camera can easily go online and get the best way beatdriver. Unless you have found a way of lowering the premiums further. Safety and Motor Vehicles office. If you forego a flashy self-parking feature, this is silly. Jet Ski in past,home. We knew the basics about what each customer poses through their land-based affiliates. Do you think they will reward you with the least that much money. The easiest way savebut also to the struck car to go full-scale in order to get an auto accident with a very important for you without you first time. Basically the party who atcan be absolutely open and people who are involved in accidents.

Cindy

I think we all may b

I think we all may be surprised if, and when the truth comes out about &#m#20;Oba8a&28221;. Nobody knows who the guy really is, we only know what we have been told. The whole story looks fictitious, from the COLB, to the photoshopped photos ,depicting his life story. A Hollywood production, would best describe, his life story.

Hồ Văn Thiện

Bạch Dương ! Khóm mình cũng được phát một cái to đùng ! May mà mấy tay phụ trách lơ đi không mắc. Hú vía !

Hồ Văn Thiện

Ngọc Du ! Vào chơi cho thêm vui đi !

bachduong57

Bác à nhà em lại cạnh cái loa phường âm lượng hết cỡ mới khổ!
Chắc là bác đoán đuọc chủ đề một ngày hai lần loa phường sẽ tuyên truyền vấn đề gì rồi chứ ạ? Hu hu. "Bình" nào rồi cũng vẫn "rượu" ấy và ngược lại thôi mà!

Ngoc Du

gửi a Hồ Thiện

Vườn thơ Đương vui vẻ thật.Chúc mừng

hovanthien39

Bác Lê Đình Lai ! Cảm ơn bác đã sang tận đây để báo tin. Nhưng sao bác không viết ngay ở bài đầu có dễ đọc hơn không.

Hồ Văn Thiện

Anh Giang Thanh Hà ! Tôi đã sửa lại theo đúng ý anh rồi đó. Vâng như vậy có lẽ hay hơn

GIANG THANH HÀ

Bác Cháu sữa lại bài họa tý Bác nhé Bác xem có hợp hơn không giúp cháu. Cảm phiền Bác sửa hộ cháu vài tư vậy:

ĐẦY TỚ CỦA DÂN

Công bằng sáng suốt chọn ai đâu?

“Chức tước” trên đưa chiếu lệ bầu

Nguyên khí hiền tài trò thí chốt

Quan liêu cơ hội kết bè xâu

Khó khăn thoái thác đùn trâu kéo

Béo bỡ mưu mô giật mánh thầu

Đầy tớ khi dân cần lẫn mặt

Ngồi lì ngậm miệng lúc triều chầu

GIANG THANH HÀ 21.04.11