Luật pháp vô minh

   Luật pháp vô minh

 

"Pháp bất vị thân" xưa đã dạy

Vua không tuân tất loạn quần thần

Chủ trương sai mặc tiêu xài thuế

Quản lý tồi gây sụp đổ sân

Người thực thi nghiêm minh bắt tội

Kẻ điều hành lấp liếm vô can

Cán cân công lý mà nghiêng ngã

Quốc khố tanh bành nợ khổ dân !

                             29-3-2-11

          alt

Bài hoạ

CÁN CÂN LUẬT PHÁP

Mập mờ luật pháp gây điều tiếng
Chủ tướng không minh ẩu đả thần
Rối loạn cương thường gieo tệ nạn
Nhiễu nhương đạo lý nảy si sân
Dây oan đày ải người vô tội
Bả lú thoát tù kẻ bị can
“Nảy mực cầm cân“ mà khuất tất
Nhân quyền chà đạp khổ đau dân

(30-3-2011/Trần Kim Lan)

SẤP NGÃ CÁN CÂN

Giá gương xưa rõ lời răn dạy
Quân bất minh nên loạn chúng thần
Phép nước lệch dân không thể phục
Lệnh vua sai tướng bất hề tuân
Kẻ thời cơ nhởn nhơ vô tội
Bậc chính nhân đeo án chịu can
Thượng bất chính cầm cân sấp ngã
Nhục danh vương uất hận muôn dân

GIANG THANH HÀ 30.03.11

CHỈ CHẾT DÂN

Bố mẹ hỏng hư nên con mất dạy
Bề trên khuất tất dưới gian thần
Quan tham mặc sức vơ đầy túi
Dân chúng càng lo đói lấn sân
Giá cả tăng cao đua nhau bóp
Đồng lương tụt thấp chẳng ai can
Chủ trương giải pháp không nghiêm khắc
Hậu quả khôn lường chỉ chết dân

Hà Đình Chung

PHÉP VUA LUẬT NƯỚC

“Thượng bất chính…” người xưa chỉ dạy
Loạn dân đen chính ở Quân Thần
Phép Vua không chặt cơ đồ mất
Luật Nước buông lơi tan nát sân
Triệt hạ người tài qui: tội nặng
Dung tha kẻ xấu kết: không can
Cầm cân nảy mực mà nghiêng cán
Non nước suy tàn cơ cực dân !

Lê Trường Hưởng

BÀN DÂN

Bây giờ luật pháp xử theo thân
Chém hết còn nhiêu lũ cận thần
Ai kẻ dâng chia vàng giữ vách
Đâu người cúng tặng xế chèn sân
Vờ đui hí mắt nhìn tờ phán
Giả điếc bưng tai ngóng lệnh can
Công lý nào cân mà thấy lệch
Không tin cứ hỏi đám bàn dân

30-3-2011
Học trò trường thuốc

PHÉP NƯỚC
---*---
Phép nước không nghiêm…“xưa có dạy”
Bày tôi bất chính bất trung thần
Dân đen nổi loạn vương triều đổ
Mả tổ voi giày dẫm nát sân
Người tốt thẳng ngay sa bẫy hiểm
Kẻ gian tráo trở tội không can
Cán cân công lý tiền mua được
Oan trái chất chồng trút cổ dân .

1/4/2011.
Tuyen45.

    

Fuentes20Lara

answer

People deserve good life and business loans or just student loan will make it much better. Because people s freedom depends on money.

Hồ Văn Thiện

Cảm ơn anh Tuyên đã có bài hoạ Xin đưa lên trang và sửa lại đôi chỗ sai chính tả

tuyen45

Kính chào bác Hồ Văn Thiện !

PHÉP NƯỚC
---*---
Phép nước không nghiêm…“xưa có dạy”
Bày tôi bất chính bất trung thần
Dân đen nổi loạn vương triều đổ
Mả tổ voi giày rẫm nát sân
Người tốt thẳng ngay sa bẫy hiểm
Kẻ gian tráo trở tội không can
Cán cân công lý tiền mua được
Oan trái chất chồng chút cổ dân .

1/4/2011.
Tuyen45.

Hồ Văn Thiện

BS Tản ! Cảm ơn đã có bài hoạ. Việc nhà "bối rối " thế mà cũng làm thơ được ư ? Hôm nay họp bàn về VNweblogs ra sao rồi ?

Hồ Văn Thiện

Bác Trường Hưởng ! Tôi bắt chước các cụ "kiểm tra" bài thơ bằng cách lấy 2 câu đầu và 2 câu cuối ghép lại xem có thành một bài tứ tuyệt hoàn chỉnh không ? Nếu được là bài thơ đạt về ý và cấu tứ.

Nguyên Hùng đã có tuyên bố tạm thời quyết tâm giữ đất tuần sau mới nói rõ không biết kế hoạch ra sao ?

Bs.Tản

@ Bác Thiện

BÀN DÂN

Bây giờ luật pháp xử theo thân
Chém hết còn nhiêu lũ cận thần
Ai kẻ dâng chia vàng giữ vách
Đâu người cúng tặng xế chèn sân
Vờ đui hí mắt nhìn tờ phán
Giả điếc bưng tai ngóng lệnh can
Công lý nào cân mà thấy lệch
Không tin cứ hỏi đám bàn dân
Khà.khà…

30-3-2011
Học trò trường thuốc

Lê Trường Hưởng

Thơ bác khó như là...đánh đố
Nghĩ tái người cực khổ mới ra
Làm cho thi hữu gần xa
Vào xem một lượt thế là...lảng ngay

Hồ Văn Thiện

Cảm ơn bác Hưởng !

“Thượng bất chính…” người xưa chỉ dạy
Loạn dân đen chính ở Quân Thần
Cầm cân nảy mực mà nghiêng cán
Non nước suy tàn cơ cực dân !

Hồ Văn Thiện

Gửi Dung N ! Còn mỗi cách là xách cân của mình theo nếu mua ít chở cân theo nếu mua nhiều thì chắc là đúng !

Còn cân công lý thì chỉ còn mỗi cách là "tuyệt đối tin tưởng" vào người cân sẽ thấy thăng bằng ngày ! hề hề !

Lê Trường Hưởng

PHÉP VUA LUẬT NƯỚC

“Thượng bất chính…” người xưa chỉ dạy
Loạn dân đen chính ở Quân Thần
Phép Vua không chặt cơ đồ mất
Luật Nước buông lơi tan nát sân
Triệt hạ người tài qui: tội nặng
Dung tha kẻ xấu kết: không can
Cầm cân nảy mực mà nghiêng cán
Non nước suy tàn cơ cực dân !