Đục nước béo cò

  Đục nước béo cò

 

Không có lửa làm sao có khói

Cớ can chi náo cả Phi châu ?

Đòi quyền dân chủ xây nền mới

Phá ách độc tài ngự trị lâu

Tỉnh táo đau riêng người thất thế

Tham tàn mất cả nước  khai dầu

Hoa lài chẳng hoá thơm thành thối

Đục nước cò xơi béo đẫy bầu !

                        21-3-2011

alt

Bài hoạ 

        KẺ CƯỚP LA LÀNG

Lựu đạn cay xì ngay đám khói
Chiến tranh làm tức ói Năm Châu
Bình vừa cũ rượu lên men mới
Cớ quá cùn nguyên ấp ủ lâu
Chuyện nội bộ sao can thiệp thế
Kế ngoài bang để cướp tranh dầu
Hoa thì đẹp nước bình thì thối
Vừa cướp vừa la ních ĩnh bầu.

                      Chanh rhum

          CHUYỆN BÍ BẦU

Thế giới đau thương lắm hận sầu
Trung Đông chưa dứt lại Phi châu
Công bằng chính thể không xây mới
Dân chủ cầm quyền đã bỏ lâu
Xem nhẹ giang sơn Vua thất thế
Coi thường dân chúng Chúa rơi đầu
Danh thơm bỗng chốc tan thành thối
Xe đổ vết nhơ chuyện bí bầu

                          23.03.11
                     Giang Thanh Hà

       BÍ ĐỔ CŨNG TOI BẦU

Thương nòi ngừng bắn sao còn khói
Níu vị bạo tàn chảy biển châu
Bom xối hòng xây dân chủ mới?
Đạn cày mưu đặt tự do lâu?
Mau lùi nước ổn an nhân thế
Sớm bước nhà yên bình rốn dầu
Người hỡi! Thôi đi đừng xả thối
Sập giàn bí đổ cũng toi bầu!

      (23-3-2011/Trần Kim Lan)

             THỪA CƠ…

Chiến sự dần lan đầy lửa khói
Biểu tình náo động cả năm châu
Lật nhào bảo thủ mong xây mới
Đánh đổ độc tài muốn ngự lâu
Sáng suốt mau lui đừng giữ ghế
U mê cố bám mất khoan dầu
Tương tàn huynh đệ gương tầy liếp
Ngoại quốc thừa cơ ních chặt bầu !

                    Lê Trường Hưởng

              BÍ ÔM BẦU

Cửa nhà tan tác mù sương khói
Chiến sự thiên tai khắp lục châu
Tham vọng con người luôn thích mới
Ngự cai thiên địa muốn dài lâu ?
Tài nguyên khai thác vơ cho kiệt
Lòng đất ngoáy khoan hút tiệt dầu
Quy luật sinh tồn liều phá bỏ
Hỏi ngày tận thế bí ôm bầu ?

               Hà Đình Chung

           MỒM THỐI

Đạn nổ bom rơi trời lửa khói
Mỹ Âu cấu kết bóp Phi Châu?
Thù trong tát nước theo mưa mới
Ngoại quốc muốn dầu bẫy kế sâu
Độc tài bảo thủ nên yếu thế
Mất ghế đường cùng phải đương đầu
Quạ kền ăn xác còn la thối
Giỡ thói gian manh cứu bạn bầu

       GIANG THANH HÀ 24.03.11

            AI NHEN KHÓI ..?
                  ---*---
Rốn dầu đốm lửa ai nhen khói ..?
Mau dập kẻo thui cả lục châu
Quyền lợi riêng tư cùng xếp lại
Lo gìn độc lập mãi dài lâu
Bên nhau đoàn kết mà tranh đấu
Bảo vệ giang sơn giữ giếng dầu
Cắn xé lẫn nhau thì đục nước
Đứng sau “cò vạc” nốc đầy bầu .

                     24/3/2011.
                       Tuyen45.

Hồ Văn Thiện

Anh Giang Thanh Hà ! Lúc rung cũng có người biết người không. Nhà tôi chả ai biết cả ! Không có chuyện hoang mang gì đâu !

GIANG THANH HÀ

Bác Thiện Cháu đọc trên báo thấy ở Hà Nội có động đất dân chúng cũng hoang mang không biết nhà Bác có rung lắc gì không? Hy vọng là thiên tai không xảy ra ở ta!

Hồ Văn Thiện

Cám ơn anh Tuyên .Bài hoạ hay ý rất tập trung khái quát

tuyen45

Kính chào bác Hồ Văn Thiện !

AI NHEN KHÓI ..?
---*---
Rốn dầu đốm lửa ai nhen khói ..?
Mau dập kẻo thui cả lục châu
Quyền lợi riêng tư cùng xếp lại
Lo gìn độc lập mãi dài lâu
Bên nhau đoàn kết mà tranh đấu
Bảo vệ giang sơn giữ giếng dầu
Cắn xé lẫn nhau thì đục nước
Đứng sau “cò vạc” nốc đầy bầu .

24/3/2011.
Tuyen45.

Hồ Văn Thiện

Trần Kim Lan ! Tôi đã sửa theo ý chị rồi đấy.

Trần Kim Lan

BÍ ĐỔ CŨNG TOI BẦU

Thương nòi ngừng bắn sao còn khói
Níu vị bạo tàn chảy biển châu
Bom xối hòng xây dân chủ mới?
Đạn cày mưu đặt tự do lâu?
Mau lùi nước ổn an nhân thế
Sớm bước nhà yên bình rốn dầu
Người hỡi! Thôi đi đừng xả thối
Sập giàn bí đổ cũng toi bầu!

(23-3-2011/Trần Kim Lan)

@anhhoavanthien
Cảm ơn anh đã đưa bài họa lên trang chính. Cảm ơn anh đã sửa hộ từ. Hôm qua viết lúc khuya qúa chưa kịp xem lại. Hôm nay em có sửa lại mấy từ nên gửi lại và nhờ anh sửa lại hộ nhé! Chúc anh vui khỏe!

Hồ Văn Thiện

Hà Đình Chung ui ! Mình thử viết lại bài thơ của Chung xem sao nhé ?

Nổ tung bẦU

Biểu tình đàn áp đầy xương máu
Chiến sự thiên tai khắp lục châu
Nguyện vọng con người mong đổi mới
Ý đồ vua chúa trị dài lâu
Tài nguyên khai thác vơ tàn quặng
Lòng đất ngoáy khoan hút tiệt dầu
Quy luật sinh tồn liều phá bỏ
Có ngày quả đất nổ tung bầu !

hovanthien39

Cảm ơn anh Giang Thanh Hà có thêm bài hoạ mới.

Hồ Văn Thiện

Cảm ơn Hà Đình Chung lo cho thế giới sắp nổ bung ! Bầu cũng hết bí cũng tàn !

GIANG THANH HÀ

MỒM THỐI

Đạn nổ bom rơi trời lửa khói
Mỹ Âu cấu kết bóp Phi Châu?
Thù trong tát nước theo mưa mới
Ngoại quốc muốn dầu bẫy kế sâu
Độc tài bảo thủ nên yếu thế
Mất ghế đường cùng phải đương đầu
Quạ kền ăn xác còn la thối
Giỡ thói gian manh cứu bạn bầu

GIANG THANH HÀ 24.03.11