Cầu cho nước Nhật

    Cầu cho nước Nhật

 

Đất chuyển trời rung cuộn sóng thần

Phù Tang lâm chịu cảnh thương tâm

Ngàn người vùi lấp trong giây lát

Vạn xác trôi theo xuống cõi âm

Thành phố nguy nga thành bãi rác

Triệu nhà sung túc bổng thân trần

Mong cho phóng xạ không bùng phát

Nhân loại chung tay giảm hoạ dần

                             18-3-2011

alt

Bài hoạ

              THẢM HOẠ

Động đất còn chưa kịp định thần
Sóng mười mét đổ chính trung tâm
Hàng nghìn nhân mạng rời dương thế
Một vạn con người xuống dưới âm?
Tầu thuỷ ô tô trèo tận nóc
Nhà to cao ốc sập vòm trần
Hạt nhân phóng xạ đang rò rỉ
Mức độ hiểm nguy cứ nhích dần !

                 Lê Trường Hưởng

Hồ Văn Thiện

Anh Giang Thanh Hà ! Vâng chân lý luôn luôn thuộc về kẻ mạnh lẽ phải thuộc về đồng tiền !

GIANG THANH HÀ

Bác Thiện!Nước Nhật đang vật lộn với thảm họa thiên tai và hạt nhân. Mỹ và các nước Phương Tây lại đang đổ bom đạn để "bình định" LiBi. Đúng là chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh. Rút cuộc rồi chỉ có dân đen là mang họa.

GIANG THANH HÀ

Bác Thiện!Nước Nhật đang vật lộn với thảm họa thiên tai và hạt nhân. Mỹ và các nước Phương Tây lại đang đổ bom đạn để "bình định" LiBi. Đúng là cân lý luôn thuộc về kẻ mạnh. Rút cuộc rồi chỉ có dân đen là mang họa.

Hồ Văn Thiện

Cảm ơn bác Ngọc Phước đã góp thêm tiếng nói cùng chia xẻ với người Nhật
Từ ngày đi "tu nghiệp" miền nam về sức viết khoẻ lên hẳn

ngocphuoc

Em có bài cảm đề gửi bác:

ĐOÀN KẾT

Động đất sóng thần chúng bủa vây
Người dân Nhật Bản vẫn chung tay
Một lòng ĐOÀN KẾT cùng dân tộc
Các nước sẻ chia với bạn bầy
Hoạn nạn có nhau tình chẳng cạn
Đau thương đùm bọc nghĩa cao dầy
Người người ủng hộ vùng tai nạn
Hậu quả thiên tai chóng đổi thay.

Em sang đồng cảm cùng bác chúc bác nhiều may mắn.

Tình Biển.

Hồ Văn Thiện

Anh Lương Thế Phiệt! Sao lại không gặp ! Gặp anh Cung ngay khi đoàn Hải Phòng vừa xuống xe. Tôi còn hỏi họ Lương có đi không và có khoẻ không kia mà. Chắc ông Cung quên vì khi ông gặp tôi ông hỏi trước nhưng lại nhớ là gặp tôi ở giao lưu đâu đó chứ không nhớ hai lần đến Vân Tra.

Người làng Vân Tra

Đồng cảm với bác về nội dung bài thơ. Hôm rồi đại hội unesco thơ đường luật em bận việc làng không đi được anh Đỗ Bá Cung có đi mà không gặp bác. Sang tháng bác về chơi thơ lục bát với tụi em nhé.

Hồ Văn Thiện

Cảm ơn bác Lê Trường Hưởng đã hoạ nhanh. Xin được đưa ngay lên trang chính

Lê Trường Hưởng

THẢM HOẠ

Động đất còn chưa kịp định thần
Sóng mười mét đổ chính trung tâm
Hàng nghìn nhân mạng rời dương thế
Một vạn con người xuống dưới âm?
Tầu thuỷ ô tô trèo tận nóc
Nhà to cao ốc sập vòm trần
Hạt nhân phóng xạ đang rò rỉ
Mức độ hiểm nguy cứ nhích dần!

Hồ Văn Thiện

Anh Trọng Bảo

Cầu cho nước Nhật qua hoạn nạn
Để hoa anh đào lại nở tươi!
-------
Cầu cho nước Nhật sớm phục hồi
Để còn viện trợ ODA