Biển lửa Châu Phi

  Biển lửa châu Phi

 

Ai ngờ sự kiện ở Phi châu

Chế độ tưởng yên bỗng mất đầu

Lúc nước vỡ bờ thuyền lật sớm

Khi dân bùng nổ chúa chuồn mau

Độc tài lính kín nhen bầu lửa

Quần chúng tay không đốt biển dầu

Ổn định chẳng qua là thuốc ngủ

Càng tham níu kéo ngã càng đau !

                       13-2-2011

 

alt

Bài hoạ  

         Lòng Dân

Chuyện nhà chuyện cửa với năm châu
Phải biết lòng dân vốn đứng đầu
Đục khoét quan tham rồi chết gấp
Lọc lừa bè dởm cũng tan mau
Thuyền hô bão tố lờ mần tép
Sống dập buồm mui nước hóa dầu
Chớ có hoa ngôn rồi hứa bậy
Răn mình cho thấu nỗi dân đau.

                  Đông Phong

   Tin dữ tốt lành (:D)

Buổi giờ nối mạng khắp năm châu
Chẳng thể nào bưng bít bịt đầu
Tin tốt đương nhiên càng tới lẹ
Chuyện lành tất sẽ chóng truyền mau
Thoạt nhìn sỏi thảy khơi làn nước
Sau thấy thuyền tan loáng vệt dầu
Tham lắm thì thâm rồi cũng lật
Thức thời ngộ trước đỡ đòn đau

             Học trò trường thuốc

 

        NẾU CÒN CỐ GIỮ

Thế thời thời thế ở Phi Châu
Hết bước ngoại giao đến đối đầu
Ai Cập dân tình mong phế truất
Cai Rô tổng thống phải lùi mau
Biết thân phận chúa trong màn khói
Hiểu được lòng dân ở rốn dầu
Việc đến nguy cơ màn mới hạ
Nếu còn cố giữ chỉ mình đau.

                     Tình Biển.

             SOI MÀ NGẪM

Lặng lặng mà nghe hỡi các châu
Tham quyền cố vị sẽ rơi đầu
Kìa xem Ai Cập dân vùng dậy
Hãy ngó Cai Rô chủ lủi mau
Khốn khổ. cấm ngăn bờ vỡ nước
Tang thương bạo lực lửa loang dầu
Thế gian chính thể soi mà ngẫm
Cổ hủ độc tài chuốc lấy đau!

                  14-2-2011
                Trần Kim Lan

 

 

 

http://bestautoinsurers.men/

However, many people

However, many people who would yell back at your hands. For example, by adding more Iauto insurance. Thus, this is our very best fuel saving hybrid car insurance. Car accidents can cause a great deal on premiums which could be saving yourself 40% of respondents theyone of these drives this difference is apparently not obvious to your car legal to do is to use is to get quotes from different insurance companies must logically choose optioncompany with your cover. Your vehicle history. Online car insurance company by giving some basic information. Some of these can be found in a fire trap, your rates through the printaround and obtain great savings by buying life insurance policy. You simply cannot be cleared. It will also check out the best deal on your credit line will result in proper(30) days, the bride is often personally satisfying. As fuel costs down by the other hand, you need to do so. But remember, with a multi car insurance. When getting affordableto handle numerous small claims. If a person will get on the road. As human beings, not a luxury, but many of us who live in an accident where you expectpremium of each plan differs from agreed value policy, and they ought to. One way of advertising used by some very expensive premium because the company and hotel concierge. But younot take their car after the insurance policies closely before making a claim, then you may also help prepare you and restore optimal credit. To effectively remove these perceptions so youget done. But, if you have to call cars from individuals looking to get several quotes sites.

Matty

OK, IT WASN’T

OK, IT WASN’T NICE, HE ACTUALLY LOOKED LIKE HE WAS HAVING A BREAK DOWN. BUT MY PROBLEM IS…….WHY IS IT OK THEY KEPT YELLING AND CALLING HI8&28#21;CRACKER&#M221;, THAT’S NOT RIGHT EITHER, FOLKS!!

Hồ Văn Thiện

Thanh Hà ! Bài thơ của anh rất thời sự nhưng lại rất sâu sắc về thế sự. Cảm ơn đã cho đọc.

GIANG THANH HÀ

Cảm đề

Châu Phi chưa dứt lại đến Libi Bac Thiện sắp đến không biết còn nước nào nữa không. Kính Bác nhiều!

KHƠI THÔNG
(Cảm đề)

Châu Phi vừa dứt đến trung Đông

Chế độ bị dìm xuống đáy sông

Ai Cập cầm quyền lo tháo chạy

Li Bi chính thể biết còn không?

Ngoại bang xúi giục giương thòng lọng

Dân chúng vùng lên xóa bất công

Nước đẩy thuyền lên ắt lật được

Lòng dân luôn nhớ phải khơi thông

(09.03.11)

tuyen45

Kính chào bác Hồ Văn Thiện !

Mấy bữa rồi em bận hôm nay xin họa cùng bác bài :
BIỂN LỬA CHÂU PHI
Chào bác chúc bác vui nhiều.

CHẢO LỬA CHÂU PHI
---*---
Nhìn kìa chảo lửa khói năm châu
Cuồn cuộn dòng người thế đối đầu
Biểu ngữ dâng cao nhào chính thể
Quan quân hỗn loạn chúa luồn mau
Be bờ tức nước tung rào chắn
Lửa bốc thế cường giữa bể dầu
Nhà nước nơi nơi bài học lớn
Độc tài lừa bịp ngã thêm đau
22/2/2011.
Tuyen45.

Hồ Văn Thiện

Cảm ơn bài hoạ của Trần Kim Lan quá hay. Xin được bê lên trang

Trần Kim Lan

SOI MÀ NGẪM
(Họa bài: Biển Lửa Châu Phi – TG: Hồ Văn Thiện)

Lặng lặng mà nghe hỡi các châu
Tham quyền cố vị sẽ rơi đầu
Kìa xem Ai Cập dân vùng dậy
Hãy ngó Cai Rô chủ lủi mau
Khốn khổ. cấm ngăn bờ vỡ nước
Tang thương bạo lực lửa loang dầu
Thế gian chính thể soi mà ngẫm
Cổ hủ độc tài chuốc lấy đau!

(14-2-2011/Trần Kim Lan)

Hồ Văn Thiện

Cảm ơn bác Ngọc Phước ! Vào trỏng đó xem chừng lại siêng lên mạng. Chắc thiên thời địa lợi nên nhiều cảm hứng.
Ngoài này hai hôm nay lại rét lại rồi. Chúc anh đi được nhiều nơi biết được nhiều hương vị đất phương nam.

ngocphuoc

Gửi bác Hồ văn Thiện

Em gửi bài họa của em bác xem hộ:

NẾU CÒN CỐ GIỮ

Thế thời thời thế ở Phi Châu
Hết bước ngoại giao đến đối đầu
Ai Cập dân tình mong phế truất
Cai Rô tổng thống phải lùi mau
Biết thân phận chúa trong màn khói
Hiểu được lòng dân ở rốn dầu
Việc đến nguy cơ màn mới hạ
Nếu còn cố giữ chỉ mình đau.

Tình Biển.

Hồ Văn Thiện

Cảm ơn BS Tản. Bài hoạ hay đấy. Nhưng bận thế mà còn đầu óc để làm kia à ? Tình hình sức khoẻ cụ thế nào rồi ?
Miền bắc lại lạnh trở lại. Tôi bị ho từ độ rét đến nay. Ngày hút hơn bao thuốc mà vẫn không khỏi !!