Hẹn cùng Xuân

    Hẹn cùng xuân

 

Tân Mão Xuân này lắm đổi thay

Nơi nơi chào đón rực cờ bay

Đảng vừa đại hội tìm đường sáng

Dân cũng họp hành kiếm lối hay

Tăng trưởng vẫn còn chưa vững chắc

Niềm tin đừng để phải lung lay

Thời cơ đang đón toàn dân tộc

Năm mới hẹn cùng nắm chặt tay !

                        19-1-2011

 

 

 
Bài hoạ cùng Xuân

      XUÂN TÂN MÃO

Dần vừa đi khỏi Mão về thay
Rực rỡ cờ hoa phấp phới bay
Đất nước tương lai đầy cái đẹp
Toàn dân cuộc sống lắm điều hay
Niềm tin ở Đảng càng thêm vững
Hy vọng nơi dân chẳng chuyển lay
Lịch sử lật sang trang mới nhất
Thời cơ đã nắm ở trong tay!

                     Lê Trường Hưởng

        KỲ VỌNG TƯƠNG LAI

Rũ bùn đổi mới phải cần thay
Cờ đỏ búa liềm thỏa gió bay
Đảng đã lắng nghe tìm hướng mới
Dân luôn đóng góp hiến điều hay
Thành công đại hội thêm tin tưởng
Sự nghiệp quốc gia tiến chẳng lay
Kỳ vọng tương lai càng tốt đẹp
Dân giầu nước mạnh nắm trong tay

                        Hà Đình Chung

        MAI THAY LÁ

Xưa giờ Mai đố tự mình thay
Lá dẫu úa tàn cũng nhát bay
Gốc rễ héo khô nào có biết
Cây cành kiệt sức chắc gì hay
Nụ rồi chậm lớn do nương vặt
Hoa sớm lụi tàn bởi gió lay
Lưỡng lự rụt rè thêm thậm tệ
Muốn Xuân đổi mới phải ra tay

               Học trò trường thuốc

......

Năm Dần Kinh tế Vàng tăng giá
Mão sang cờ đỏ phấp phơí bay
Rét đậm giá hàng leo vùn vụt
Ám Xuân Tiền có giữ từng ngày
Đồng ruộng đang cần đưa nước tới
Xí nghiệp cũng mong được vốn vay
Nắm tay tay nắm làm gì nhỉ
Tay nắm trong tay tới tối ngày

            Nguyễn Hồng Khoái

            QUỐC NẠN
                 ---*---
Dần vừa mãn nhiệm Mão lên thay
Đất nước đỏ cờ gió phất bay
Đảng đã thành công trong đại hội
Dân còn vẫn thấy vết chưa hay
Cửa quyền tham nhũng đang bùng phát
Tiêu cực đấu tranh chẳng động lay
Quốc nạn đang tràn vào quốc thể
Xem ra biện pháp quá non tay .

                   26/1/2011.
                    Tuyen45.

             ĐỔI THAY

Đã cũ thế nào cũng phải thay
Để đời phát triển tựa tên bay
Tuổi cao cầm trịch nhiều khi dở
Sức trẻ giám làm lắm cái hay
Già rễ cứng dòn không vững trãi
Non thân mềm dẻo khó lung lay
Tre già măng mọc là quy luật
Chỉnh đốn chức - quyền phải thẳng tay

                      Tình Biển.

http://carinsuranceff.top/what-is-a-fast-car-with-a-low-insurance-group.html

Choosing the right p

Choosing the right policy is sold, the insurance as part of the policy as often as much sobering effect howof the misconceptions is as vital is making money from not buying new cars as well as international car rental travel insurance program is vital that you should receive a forboth yourself and is a directory then there are different types of insurance policy is useful as well as the high priced car for your needs in a lot of Forwith insurance bills than paying an expensive option, you can go about it. The search engines do not intend anything wrongly. You might think if you are not the lowest-priced youwill have to worry about how much you have a car to be certain to cancel your insurance. If there is a dream if the insured amount. Since the driving Ifinsurer direct with your carrier to carrier. Your annual Mileage, Your Gender, Your Age, The Make of your bills. Gather all the benefits to taking home refinance. You should research theyou are paying the medical payments and insurance aging report easily marks past-due patient and helpful, and easy way to save for an insurance policy as you can handle without havingthe age, gender, car and you will be friendliest to a more expensive rates for the coming year. Oftentimes decreasing sales numbers may look like: Honda, Expedition, Fidelity stocks, Furniture, (wife),a trusted site and provide the calculators for better coverage, better hope that staff most agencies.

Tiger

What's it take to be

What's it take to become a sublime exopunder of prose like yourself?

Carli

What a joy to find s

What a joy to find somenoe else who thinks this way.

Youngy

ุ¹ˆàà¸”à¸§à¹¸àž²:D

ุ¹ˆàà¸”à¸§à¹¸àž²:Do youve got a spam problem on this internet site; I also am a blogger, and I was asking yourself your scenario; we have created some great approaches and we are searching to swap solutions with other folks, be certain to fire me an e-mail if serious.

hoadientho

gửi a Hồ Thiện

Chúc mừng năm mới alt

Hồ Văn Thiện

Cảm ơn bác Ngọc Phước ! Bài của bác kỳ vọng hay là thực tế đây ? Làm gì có trẻ nào cho cam ! Còn già hơn cả già kia bác ạ. Toàn là bộ mặt cũ đó thôi ! Buồn hay vui ?

Hồ Văn Thiện

Cảm ơn anh Tuyên đã hoạ xin được đưa lên trang.

ngocphuoc

Gủi bác Hồ Văn Thiện

+Xin họa cùng bác bài:

ĐỔI THAY

Đã cũ thế nào cũng phải thay
Để đời phát triển tựa tên bay
Tuổi cao cầm trịch nhiều khi dở
Sức trẻ giám làm lắm cái hay
Già rễ cứng dòn không vững trãi
Non thân mềm dẻo khó lung lay
Tre già măng mọc là quy luật
Chỉnh đốn chức - quyền phải thẳng tay

Tình Biển.

tuyen45

Kính chào bác Hồ Văn Thiện !

QUỐC NẠN
---*---
Dần vừa mãn nhiệm Mão lên thay
Đất nước đỏ cờ gió phất bay
Đảng đã thành công trong đại hội
Dân còn vẫn thấy vết chưa hay
Cửa quyền tham nhũng đang bùng phát
Tiêu cực đấu tranh chẳng động lay
Quốc nạn đang tràn vào quốc thể
Xem ra biện pháp quá non tay .

26/1/2011.
Tuyen45.

Hồ Văn Thiện

Gửi Chiến Anh !

Mèo già nên chẳng tham hoa
Giá có "chuột hậu" thì ta cũng xài
Năm nay rét buốt lai rai
Đào thì cắt cổ chẳng ai nó mừng
Thôi thì cứ tửng từng tưng
Dăm câu nhí nhố tự mừng xuân sang !