Vĩnh biệt bạn thơ

  Vĩnh biệt bạn thơ !

 

                       Kính viếng anh Tống Trần Lộc

 

Mới gặp đường thơ ngỡ rộng dài

Nào ngờ con tạo sớm chia hai

Anh đi vui thú nơi tiên cảnh

Tôi ở mong hoài buổi thái lai

Nhớ lúc bên nhau bình ý mới

Buồn khi vắng bóng sửa câu sai

Bầu trời mỗi lúc càng tê lạnh

Vĩnh biệt anh yên ấm giấc đài !

                          23-1-2011

                      Hồ Văn Thiện

 

MONG ANH…

Đường đời cùng dạo bước đi dài
Đứt đoạn mất rồi đã sẻ hai
Rũ sạch bụi trần nơi Cực Lạc
Nhập vào tiên cảnh chốn Bồng Lai
Nhớ khi xướng hoạ hay cùng thưởng
Nghĩ lúc vịnh bình dở chịu sai
Qui luật đất trời đâu cưỡng được
Mong Anh yên nghỉ dưới tuyền đài!

Lê Trường Hưởng

 

KHẤN ANH AN NGHỈ

Đường đời muôn nẻo thọ mong dài
Sao nỡ nhân tình phải tách hai
Cam bỏ sự đời nơi hạ giới
Tìm về tiên cảnh chốn bồng lai
Còn ai hò hẹn đàm thơ trội
Nhớ lúc cùng bàn sửa ý sai
Thắp nén nhang trầm ba lễ vái
Khấn anh an nghỉ cõi sen đài
Hà Đình Chung

 

 

Hồ Văn Thiện

Phương án 2:
KHẤN ANH AN NGHỈ

Đường đời muôn nẻo thọ mong dài
Sao nỡ nhân tình phải tách hai
Cam bỏ sự đời nơi hạ giới
Tìm về tiên cảnh chốn bồng lai
Còn ai hò hẹn đàm thơ trội
Nhớ lúc cùng bàn sửa ý sai
Thắp nén nhang trầm ba lễ vái
Khấn anh an nghỉ cõi sen đài
Hà Dình Chung

Hồ Văn Thiện

Cảm ơn anh Vũ Hoàng đã chia sẻ với bạn bè
Biết là anh ở nơi đâu
Nghe tin cũng thấy nỗi sầu cho nhau !

VuHoang19979

Chân tình chia sẻ cùng anh
Tuổi mình tiếc nhớ cũng đành thế thôi !
Cứ làm một chuyến rong chơi
Bạn bè thơ thế cũng đời anh ơi... Mùa rét anh giữ sức khỏe.
kính mến

hadinhchung

Anh THIỀN HỘ ui :
***
KHẤN ANH AN NGHỈ

Đường đời muôn nẻo thọ mong dài
Kẻ ở người đi phải tách hai
Anh bỏ sự đời nơi hạ giới
Người buồn thế thái cảnh tương lai
Nhớ nhau hẹn gặp đàm thơ họa
Vắng bóng tìm ai sửa ý sai
Thắp nén nhang trầm ba lễ vái
Khấn anh an nghỉ cõi sen đài

Hồ Văn Thiện

Cảm ơn anh Nguyễn Minh Quang ! Từ Bình Định xa xôi đã gửi lời chia sẻ. Trong đó có rét không anh ?

Hồ Văn Thiện

Anh Đông Hoà khen thơ bác Hưởng nay rất hay ? Lâu nay cũng hay cả đấy chứ . Làm nhanh không kém gì Đông Hoà và nhuần nhuyễn cũng đáng phục đấy !

Hồ Văn Thiện

Cảm ơn bác Hưởng !Bác rất cẩn thận và cân nhắc từng con chữ dù là thơ gì. Một bài hoạ cũng là một sáng tác nhiều khi hay hơn bài xướng nên không nên đại khái. Xin học tập bác.

Nguyễn Minh Quang

Hồ Văn Thiện

Thăm anh gặp chuyện buồn
Bạn thơ không còn nữa
Dẫu biết sinh... bệnh tử
Nhưng mãi nỗi mến thương !

dn

MONG ANH…

Đường đời cùng dạo bước đi dài
Đứt đoạn mất rồi đã sẻ hai
Rũ sạch bụi trần nơi Cực Lạc
Nhập vào tiên cảnh chốn Bồng Lai
Nhớ khi xướng hoạ hay cùng thưởng
Nghĩ lúc vịnh bình dở chịu sai
Qui luật đất trời âu phải chịu
Mong Anh yên nghỉ dưới tuyền đài!

bài của bác Hưởng hôm nay rất hay không chê vào đâu được
thân ái

Lê Trường Hưởng

Buổi sáng post vội nay xem lại mới biết bị điệp từ "chịu"
Bác Thiện sửa giúp câu:
Qui luật đất trời âu phải chịu
thành:
Qui luật đất trời đâu cưỡng được?
Cảm ơn bác.