Thành cổ ngàn năm tụ khí thiêng

 Thành cổ ngàn năm

            tụ khí thiêng

 

Lừng lẫy bao phen sử đã biên

Thăng Long linh kiệt đất trời riêng

Dời đô lập thế dè Chiêm Tống

Truyền hịch thư dân thắng Thát Nguyên

Lê Lợi mười năm hoàn kiếm báu

Quang Trung một trận dụng người hiền

Thực dân hiện đại đều lui gót

Thành cổ ngàn năm tụ khí thiêng

                        3-11-2009

 

 

 

     NGÚT HÙNG THIÊNG


Hoàng Thành lừng lẫy sử còn biên
Nam Quốc sơn hà một cõi riêng
Xâm phạm chốn này tan giặc Tống
Lăm le vào cõi nát quân Nguyên
Địa linh sông núi lui bầy cướp
Nhân kiệt làng quê xuất thánh hiền
Hiển hách chiến công còn sáng mãi
Thăng Long ngàn tuổi ngút hùng thiêng

                       Lê Trường Hưởng

 CHUNG TAY GÁNH VÁC CƠ Đ


Thoáng chốc nghìn năm ấn sớ biên
Dời đô kiến quốc đắp thành riêng
Thăng Long-Hà nội muôn đường đổi
Quốc sử-Hoàng thành dấu tích nguyên
Vua Chúa khi xưa luôn trọng hiếu
Nước Nhà nay lúc phải cầu hiền
Chung tay gánh vác cơ đồ vững
Phát triển muôn đời mảnh đất thiêng

                       Học trò trường thuốc

         TH ĐÔ THIÊNG


Dựa lưng núi Tản Nhị Hà biên
Trang sử trời Nam đậm tích riêng
Rồng cuộn đất này danh đã tỏ
Hổ chầu thế ấy khí còn nguyên
Bao lần phá giặc nhiều vương giỏi
Mấy bận phò dân lắm chúa hiền
Hà Nội đã qua ngàn tuổi lẻ
Thăng Long vang tiếng Thủ Đô thiêng!

                         Đuyên Hồng

       HÀO KHÍ NGÀN NĂM


Dậy trời hào khí sử đà biên
Hà Nội ngày nay cảnh sắc riêng
Nhưng vẫn nhớ xưa thời diệt Tống
Và còn thấy được thuở bình Nguyên
Hồ Gươm cất lại thanh gươm báu
Như Nguyệt lưu danh đức Thánh Hiền
Một thuở cha ông gìn giữ nước
Việt Nam hào khí đất trời thiêng

                    Đông hòa NCH

 

                HÀ NỘI ANH HÙNG


Thăng Long đại thắng sử vàng biên
Tướng giỏi quân hùng một cõi riêng
Kế sách dựa thời xua giặc ngoại
Quân cơ lựa thế đuổi Mông Nguyên
Nếu yếu phải lo rèn sỹ mạnh
Còn suy biết tính luyện danh hiền
Song toàn trí dũng ta toàn thắng
Hà Nội ngàn năm maĩ mãi thiêng.

                        Ngọc Phước

 

      ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG

Hà nội lừng vang trận Điện biên
Hoàng thành giữ vững mảnh trời riêng
Pháo đài thần sấm rơi tơi tả
Trân địa phòng không đứng vẹn nguyên
Hạ gục quân thù vang trí lớn
Giương cao đạo lý sáng danh hiền
Ngàn năm văn hiến ngời trang sử
Hào khí Thăng Long mảnh đất thiêng.

                      Chiến Anh

 

           THÁNH ĐỊA
                ---*---
Đống Đa trống trận sử vàng biên
Trấn quốc vua Nam thánh địa riêng
Phượng múa mây quần thây xác Tống
Rồng bay nước quấn máu xương Nguyên
Đại Vương lời hịch vang sông núi
Ái Quốc tuyên ngôn tỏ đức hiền
Hào khí Thăng Long trời dậy sấm
Việt Nam mảnh đất mãi hùng thiêng .

                     1/10/2010.
                      Tuyen45.

 

 

 

                  ÂU LẠC
    (thất thủ liên hoàn trường họa)

Lập Quốc Hùng Vương sách sử Biên
Long Quân Âu Lạc cõi Nam riêng
Năm mươi đồng tử truyền lưu mãi
Mười tám đời vua đất giữ nguyên
Cả nước mở mang thêm trí tuệ
Toàn dân thông thạo lắm tài hiền
Non sông khắp chốn người no ấm
Hạnh phúc thanh bình giữa xứ thiêng

Định Quốc an bang ở xứ thiêng
Đại Nam cai trị bởi vua hiền
Canh Nông vạn hộ đời hưng thịnh
Nghiệp nước muôn dân mạch giữ nguyên
Tạo chí anh hùng gieo khắp cả
Dạy người nhân hiếu chẳng dành riêng
Vang danh toàn cõi bình thiên hạ
Hà Nội nghìn năm lịch sử biên

Văn Hiến bảng vàng chữ khắc biên
Sơn Hà chốn ấy đã dành riêng
Nam phương đuổi diệt quân Xiêm Lạp
Bắc biển phá tan lũ giặc Nguyên
Lập nước giữ an đôi bờ cõi
Hội thi tìm kiếm bậc danh hiền
Ngàn năm ghi đậm thành văn sử
Một nét son vàng giữa đất thiêng

Hội tụ toàn dân giữa đất thiêng
Diên Hồng bô lão giúp vua hiền
Chiêu an hộ quốc hồn dân tộc
Đánh đuổi đại quân đế chế Nguyên
Chiến tích lập thành trang sử mới
Thanh bình giữ lại cõi nam riêng
Nghìn năm văn hóa lưu truyền mãi
Hà Nội muôn đời nét đẹp biên

Giữ được cho đời nét đẹp biên
Đông tây phương vị đã chia riêng
Thành Đô sắc thắm xuân vừa nở
Hoàn Kiếm xanh tươi cảnh vẫn nguyên
Sóng nước lao xao gieo ngọc sáng
Gió mây bãng lãng thả trăng hiền
An nhàn cuộc sống tương lai mới
Một cõi yên bình ngập ánh thiêng

Hạnh phúc tỏa đầy những ánh thiêng
Thăng Long đón khách thập phương hiền
Chuốt chao tình cảm gieo đầy khắp
Gói ghém hồn thương giữ vẹn nguyên
Vận nước sang trang vừa kết hợp
Hòa bình nếp sử chẳng ghi riêng
Đôi dòng Bến Hải thôi ngăn cách
Hạnh phúc hôm này sử đã biên

Huyết sử năm xưa chữ đã biên
Giao tranh ly xứ nỗi buồn riêng
Đôi dòng Bến Hải đành chia cắt
Một cảnh non sông chẳng để nguyên
Huynh đệ tương tàn thương mẹ khổ
Bắc Nam chiến nạn khóc cha hiền
Đền khi dứt cuộc binh đao ấy
Khắp cả trần gian hết khí thiêng

          đông hòa Nguyễn Chí hiệp

 

 

donghoa

chỉnh sửa

Hào khí ngàn năm

Dậy trời hào khí sử đề biên
Hà Nội ngày nay cảnh sắc riêng
Nhưng vẫn nhớ xưa thời diệt Tống
Và còn thấy được thuở bình Nguyên
Hồ Gươm (*) cất lại thanh gươm báu
Như Nguyệt lưu danh đức Thánh Hiền
Một thuở cha ông gìn giữ nước
Việt Nam hào khí đất trời thiêng

Đông hòa NCH
01.10.2010

Ghị chú :

(*) có những tên trước là
- Hồ Lục Thủy
- Hồ Hoàn Kiếm
- Hồ Thủy Qân
- Cảnh quan có Tháp Rùa và Đền Ngọc Sơn

những bài thơ sau làm từ dạo năm ngoái bác nhỉ ...
chúc bác khỏe nhé
thân ái

hovanthien39

Kính phục đại nhân Đông Hòa ! Đi bảy bước làm bảy bài thơ thế này thì sắp thành "thánh thi" rồi đây !

hovanthien39

Cảm ơn anh Đông Hòa đã có bài họa. Nhưng có lẽ anh làm vội nên tôi mạn phép phải sửa lại vài từ cho đúng phép.

hovanthien39

Chào Đuyên Hồng ! Lâu lắm mới thấy thầy xuất hiện Tuy biết rằng thày vẫn "lẳng lặng" theo giỏi học trò.
Cảm ơn Đuyên Hồng đã có bài họa để cùng chào mừng ngày khai mạc.

donghoa

ÂU LẠC
(thất thủ liên hoàn trường họa)

Lập Quốc Hùng Vương sách sử Biên
Long Quân Âu Lạc cõi Nam riêng
Năm mươi đồng tử truyền lưu mãi
Mười tám đời vua đất giữ nguyên
Cả nước mở mang thêm trí tuệ
Toàn dân thông thạo lắm tài hiền
Non sông khắp chốn người no ấm
Hạnh phúc thanh bình giữa xứ thiêng

Định Quốc an bang ở xứ thiêng
Đại Nam cai trị bởi vua hiền
Canh Nông vạn hộ đời hưng thịnh
Nghiệp nước muôn dân mạch giữ nguyên
Tạo chí anh hùng gieo khắp cả
Dạy người nhân hiếu chẳng dành riêng
Vang danh toàn cõi bình thiên hạ
Hà Nội nghìn năm lịch sử biên

Văn Hiến bảng vàng chữ khắc biên
Sơn Hà chốn ấy đã dành riêng
Nam phương đuổi diệt quân Xiêm Lạp
Bắc biển phá tan lũ giặc Nguyên
Lập nước giữ an đôi bờ cõi
Hội thi tìm kiếm bậc danh hiền
Ngàn năm ghi đậm thành văn sử
Một nét son vàng giữa đất thiêng

Hội tụ toàn dân giữa đất thiêng
Diên Hồng bô lão giúp vua hiền
Chiêu an hộ quốc hồn dân tộc
Đánh đuổi đại quân đế chế Nguyên
Chiến tích lập thành trang sử mới
Thanh bình giữ lại cõi nam riêng
Nghìn năm văn hóa lưu truyền mãi
Hà Nội muôn đời nét đẹp biên

Giữ được cho đời nét đẹp biên
Đông tây phương vị đã chia riêng
Thành Đô sắc thắm xuân vừa nở
Hoàn Kiếm xanh tươi cảnh vẫn nguyên
Sóng nước lao xao gieo ngọc sáng
Gió mây bãng lãng thả trăng hiền
An nhàn cuộc sống tương lai mới
Một cõi yên bình ngập ánh thiêng

Hạnh phúc tỏa đầy những ánh thiêng
Thăng Long đón khách thập phương hiền
Chuốt chao tình cảm gieo đầy khắp
Gói ghém hồn thương giữ vẹn nguyên
Vận nước sang trang vừa kết hợp
Hòa bình nếp sử chẳng ghi riêng
Đôi dòng Bến Hải thôi ngăn cách
Hạnh phúc hôm này sử đã biên

Huyết sử năm xưa chữ đã biên
Giao tranh ly xứ nỗi buồn riêng
Đôi dòng Bến Hải đành chia cắt
Một cảnh non sông chẳng để nguyên
Huynh đệ tương tàn thương mẹ khổ
Bắc Nam chiến nạn khóc cha hiền
Đền khi dứt cuộc binh đao ấy
Khắp cả trần gian hết khí thiêng

đông hòa Nguyễn Chí hiệp

hovanthien39

Cảm ơn anh Tản đã có bài họa kịp thời chào ngày khai mạc.

Hồ Văn Thiện

Cảm ơn bác Trường Hưởng đã có bài họa nhanh như thần !Chắc bác chỉ ngồi nhà dự khai mạc thôi phải không ? Khai mạc cũng đơn điệu quá ! Chương trình giới thiệu đại biểu là dài !

Hồ Văn Thiện

Bạch Dương thân mến ! Để tham gia vào 10 ngày kỷ niệm (tuy sẽ chẳng đi đâu)sẽ cố đưa lên những bài thơ đã làm nói về Hà Nội. Mỗi ngày sẽ đưa một bài có những bài đã đưa có bài chưa đưa lên blog.Cũng là để tự nhắc mình yêu thêm Hà Nội chút nữa.

donghoa

Hào khí ngàn năm

Dậy trời hào khí tích sử biên
Hà Nội ngày nay cảnh sắc riêng
Nhưng vẫn nhớ xưa thời diệt Tống
Và còn thấy được thuở bình Nguyên
Hồ Tây cất lại thanh gươm báu
Như Nguyệt lưu danh đức Thánh Hiền
Một thuở cha ông gìn giữ nước
Việt Nam hào khí đất trời thiêng

Đông hòa NCH
01.10.2010

gửi họa cùng bác Thiện một bài
chúc bác vui khỏe
thân ái

3dong

THỦ ĐÔ THIÊNG

Dựa lưng núi Tản Nhị Hà biên
Trang sử trời Nam đậm tích riêng
Rồng cuộn đất này danh đã tỏ
Hổ chầu thế ấy khí còn nguyên
Bao lần phá giặc nhiều vương giỏi
Mấy bận phò dân lắm chúa hiền
Hà Nội đã qua ngàn tuổi lẻ
Thăng Long vang tiếng Thủ Đô thiêng!

Đuyên Hồng