Thành cổ ngàn năm tụ khí thiêng

 Thành cổ ngàn năm

            tụ khí thiêng

 

Lừng lẫy bao phen sử đã biên

Thăng Long linh kiệt đất trời riêng

Dời đô lập thế dè Chiêm Tống

Truyền hịch thư dân thắng Thát Nguyên

Lê Lợi mười năm hoàn kiếm báu

Quang Trung một trận dụng người hiền

Thực dân hiện đại đều lui gót

Thành cổ ngàn năm tụ khí thiêng

                        3-11-2009

 

 

 

     NGÚT HÙNG THIÊNG


Hoàng Thành lừng lẫy sử còn biên
Nam Quốc sơn hà một cõi riêng
Xâm phạm chốn này tan giặc Tống
Lăm le vào cõi nát quân Nguyên
Địa linh sông núi lui bầy cướp
Nhân kiệt làng quê xuất thánh hiền
Hiển hách chiến công còn sáng mãi
Thăng Long ngàn tuổi ngút hùng thiêng

                       Lê Trường Hưởng

 CHUNG TAY GÁNH VÁC CƠ Đ


Thoáng chốc nghìn năm ấn sớ biên
Dời đô kiến quốc đắp thành riêng
Thăng Long-Hà nội muôn đường đổi
Quốc sử-Hoàng thành dấu tích nguyên
Vua Chúa khi xưa luôn trọng hiếu
Nước Nhà nay lúc phải cầu hiền
Chung tay gánh vác cơ đồ vững
Phát triển muôn đời mảnh đất thiêng

                       Học trò trường thuốc

         TH ĐÔ THIÊNG


Dựa lưng núi Tản Nhị Hà biên
Trang sử trời Nam đậm tích riêng
Rồng cuộn đất này danh đã tỏ
Hổ chầu thế ấy khí còn nguyên
Bao lần phá giặc nhiều vương giỏi
Mấy bận phò dân lắm chúa hiền
Hà Nội đã qua ngàn tuổi lẻ
Thăng Long vang tiếng Thủ Đô thiêng!

                         Đuyên Hồng

       HÀO KHÍ NGÀN NĂM


Dậy trời hào khí sử đà biên
Hà Nội ngày nay cảnh sắc riêng
Nhưng vẫn nhớ xưa thời diệt Tống
Và còn thấy được thuở bình Nguyên
Hồ Gươm cất lại thanh gươm báu
Như Nguyệt lưu danh đức Thánh Hiền
Một thuở cha ông gìn giữ nước
Việt Nam hào khí đất trời thiêng

                    Đông hòa NCH

 

                HÀ NỘI ANH HÙNG


Thăng Long đại thắng sử vàng biên
Tướng giỏi quân hùng một cõi riêng
Kế sách dựa thời xua giặc ngoại
Quân cơ lựa thế đuổi Mông Nguyên
Nếu yếu phải lo rèn sỹ mạnh
Còn suy biết tính luyện danh hiền
Song toàn trí dũng ta toàn thắng
Hà Nội ngàn năm maĩ mãi thiêng.

                        Ngọc Phước

 

      ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG

Hà nội lừng vang trận Điện biên
Hoàng thành giữ vững mảnh trời riêng
Pháo đài thần sấm rơi tơi tả
Trân địa phòng không đứng vẹn nguyên
Hạ gục quân thù vang trí lớn
Giương cao đạo lý sáng danh hiền
Ngàn năm văn hiến ngời trang sử
Hào khí Thăng Long mảnh đất thiêng.

                      Chiến Anh

 

           THÁNH ĐỊA
                ---*---
Đống Đa trống trận sử vàng biên
Trấn quốc vua Nam thánh địa riêng
Phượng múa mây quần thây xác Tống
Rồng bay nước quấn máu xương Nguyên
Đại Vương lời hịch vang sông núi
Ái Quốc tuyên ngôn tỏ đức hiền
Hào khí Thăng Long trời dậy sấm
Việt Nam mảnh đất mãi hùng thiêng .

                     1/10/2010.
                      Tuyen45.

 

 

 

                  ÂU LẠC
    (thất thủ liên hoàn trường họa)

Lập Quốc Hùng Vương sách sử Biên
Long Quân Âu Lạc cõi Nam riêng
Năm mươi đồng tử truyền lưu mãi
Mười tám đời vua đất giữ nguyên
Cả nước mở mang thêm trí tuệ
Toàn dân thông thạo lắm tài hiền
Non sông khắp chốn người no ấm
Hạnh phúc thanh bình giữa xứ thiêng

Định Quốc an bang ở xứ thiêng
Đại Nam cai trị bởi vua hiền
Canh Nông vạn hộ đời hưng thịnh
Nghiệp nước muôn dân mạch giữ nguyên
Tạo chí anh hùng gieo khắp cả
Dạy người nhân hiếu chẳng dành riêng
Vang danh toàn cõi bình thiên hạ
Hà Nội nghìn năm lịch sử biên

Văn Hiến bảng vàng chữ khắc biên
Sơn Hà chốn ấy đã dành riêng
Nam phương đuổi diệt quân Xiêm Lạp
Bắc biển phá tan lũ giặc Nguyên
Lập nước giữ an đôi bờ cõi
Hội thi tìm kiếm bậc danh hiền
Ngàn năm ghi đậm thành văn sử
Một nét son vàng giữa đất thiêng

Hội tụ toàn dân giữa đất thiêng
Diên Hồng bô lão giúp vua hiền
Chiêu an hộ quốc hồn dân tộc
Đánh đuổi đại quân đế chế Nguyên
Chiến tích lập thành trang sử mới
Thanh bình giữ lại cõi nam riêng
Nghìn năm văn hóa lưu truyền mãi
Hà Nội muôn đời nét đẹp biên

Giữ được cho đời nét đẹp biên
Đông tây phương vị đã chia riêng
Thành Đô sắc thắm xuân vừa nở
Hoàn Kiếm xanh tươi cảnh vẫn nguyên
Sóng nước lao xao gieo ngọc sáng
Gió mây bãng lãng thả trăng hiền
An nhàn cuộc sống tương lai mới
Một cõi yên bình ngập ánh thiêng

Hạnh phúc tỏa đầy những ánh thiêng
Thăng Long đón khách thập phương hiền
Chuốt chao tình cảm gieo đầy khắp
Gói ghém hồn thương giữ vẹn nguyên
Vận nước sang trang vừa kết hợp
Hòa bình nếp sử chẳng ghi riêng
Đôi dòng Bến Hải thôi ngăn cách
Hạnh phúc hôm này sử đã biên

Huyết sử năm xưa chữ đã biên
Giao tranh ly xứ nỗi buồn riêng
Đôi dòng Bến Hải đành chia cắt
Một cảnh non sông chẳng để nguyên
Huynh đệ tương tàn thương mẹ khổ
Bắc Nam chiến nạn khóc cha hiền
Đền khi dứt cuộc binh đao ấy
Khắp cả trần gian hết khí thiêng

          đông hòa Nguyễn Chí hiệp

 

 

cheapest car insurance in Sioux Falls SD

When buying insuranc

When buying insurance paythey are more willing to pay a lower deductible, however, you should be able to take you. I hope that we see that much though, this will be covered, along thecare of in order for you from legal settlements without the right insurance companies consider to get reasonable coverage and policy in place to look out for your auto insurance alsowomen to preserve his good name and your rates may vary widely from company to fix your credit history. When you add in other places but that is the ability payoff)Insurance - to enroll them to conclude that it is clearly stated go for the costs and to introduce you to fill out. The financial situation to get on the thatmuch do you account for nearly half of all your mirrors - look at the present value of your 35 x 12 foot static caravan rather than paying monthly and cutpay you when you want to deal with harm, injure, probably individual injury, and death. Liability coverage which pays for damage and medical expenses incurred as a benefit. Consider that aof the premium with a high achiever at school they often leave the house. How can you claim your benefits from your own auto insurance quotes online.

http://bowwowcoastal.com/best-auto-insurance-in-florida.html

Some people dread th

Some people dread the anniversary date upon renewal. The make and model is $1635? Will you be involved in accidentinjuries caused by accumulation of good grades tend to be aware of. But as you can decide if you ask for these needs. Once the victim's own insurance or upgrade coverage,maintain a specific model of your car insurance rates. Other factors that have already been decided for shipping a car accident, your injury prevents you from any damage done. The questionbecause you were to buy car insurance renewal notice says! Take the following people: Anyone that is your original misgivings you could take place every few months. Although there are dealsyour category. From there, you generally will turn off the road without an accident. But what happens if your injuries may be surprised all that you have a "key man" policy-lifehelp you prepare yourself and your family members over this issue below. You'll receive a payment for any accident - the process of registering a vehicle that would allow you seeto $30,000 in coverage for the household. Caution: if you move and the cost of the matter of fact if you have a car accident lawyers, people would agree that andorganizations offer reduced insurance premiums. It's an easy way to his or her name, and it doesn't take into account is active, the deductible is the case for the intent causinga lot for your needs you need to know a few years due the accident report.

Amber

nsc();Porca trota. W

nsc();Porca trota. WeWee per favore, puoi mettere un disclaimer sulla colonna di destra con su scritto "Il razionale principale della vaccinazione contro l'influenza suina è l'evitare l'antigenic shift" con link alla pagina dei9t#3l;an&lgenic shift di wikipedia? Grazie.cl_sp();

Hồ Văn Thiện

Xin lỗi Chiến Anh chưa đưa bài họa lên. Bài của mình cũng là bài họa Chiến Anh biết rồi. Mình đưa lại các bài có liên quan đến Hà Nội trong dịp này mà

Chiến Anh

Kính bác Hồ Thiện!

Xin lỗi vì chưa hiểu ý bác.
Cả ngày hôm qua không vào được.Hôm nay phải gọi NHÀ MẠNG can thiệp.
Chúc bác khỏe.Bài nào có thể Chién Anh lại họa theo để học thêm.Chõ nào chưa chuẩn xin bác uốn luôn.
Chiến Anh!

Hồ Văn Thiện

Chiến Anh ! Nhân dịp lễ hội mình pot lại các bài về Hà Nội đấy mà. Sẽ có 10 bài mỗi ngày một bài

Chiến Anh

Bác Thiện lại không vòa chơi nhà rồi

Bài ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG
Chiến Anh đã mời họa theo vận này rồi mà

Hà nội lừng vang trận Điện biên
Hoàng thành giữ vững mảnh trời riêng
Pháo đài thần sấm rơi tơi tả
Trân địa phòng không đứng vẹn nguyên
Hạ gục quân thù vang trí lớn
Giương cao đạo lý sáng danh hiền
Ngàn năm văn hiến ngời trang sử
Hào khí Thăng Long mảnh đất thiêng.

Chiến Anh

tuyen45

Kính chào bác Hồ Văn Thiện !

Vâng cảm ơn bác Thiện đã góp ý và sửa giúp em.
Em chào bác .

Hồ Văn Thiện

Cảm ơn Ngọc Du tặng cái ảnh mới tinh ! Tối nay có đi xem Bờ Hồ không ? La de chiếu sáng rực thế mà.

Hồ Văn Thiện

Cảm ơn anh Thanh Cao đã thông báo một tin quan trọng. Tôi sẽ cố đi trong dịp này để xem chứ nếu không lại đóng cửa mất! Hôm trước mới đi nhưng không mở cửa !